CASE

Ljudsätt Do-It-Yourself

Hur kan företag i besöksnäringen själva skapa ljudupplevelser med enkel och tillgänglig teknik?

 
I samarbete med Treehotel i Harads och Sikfors Konferens & Fritidsby har RISE genom DesignIT utforskat hur billig och enkel teknik kan nyttjas för att förhöja besökarens upplevelse. Resultatet sammanfattas i en handbok om att ljudsätta miljöer på egen hand.


Samarbetet blev en Do-It-Yourself-handbok

I projektet fick ett antal företag inom besöksnäringen testa teknik och med stöd av RISE ta fram koncept som skulle förhöja upplevelsen i deras specifika miljöer. Genom tester tillsammans med företagen kunde vi exempelvis utforska hur väl tekniken fungerar för utomhusbruk och vad som är robust och driftsäkert.

Resultatet har sammanfattats i en guide som kan laddas ner här. Här följer några delar ur handboken och bilder från samarbetet.   

Bakgrund till projektet

I en workshop tillsammans med elva turistföretagare i TUFF-projektet (lett av LTU Business) gjordes en behovsinsamling, kopplat till ljud och teknik för ljudupplevelser. Under workshopen testade vi olika sätt att skapa upplevelser med hjälp av teknik och ljud. Läs mer om det i bloggen.

Ljudsätt DIY som workshop!

Inom det nystartade projektet HandsON kommer ”Ljudsätt DIY” erbjudas som en workshop där man under 2 – 2,5 h labbar med ny teknik på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Detta för att skapa inspiration och väcka idéer om tekniken kan användas inom deltagarnas egna verksamheter. Se filmen för att veta mer: 

(Hemsida för HandsON är under uppbyggnad men kommer inom kort)