Vilka företag kan vara med?

DesignIT som har pågått mellan 2017 t.o.m. 2019 riktar sig till alla små och medelstora företag (SMF) i Norrbotten samt Skellefteå och Umeå i Västerbotten som är nyfikna på att

 • öka sina kunskaper om innovation, interaktionsdesign och användarens upplevelse
 • öka sin innovationsförmåga genom konkret arbete i utvecklingsprojekt med interaktionsdesign och användarupplevelser.
 • vässa, bredda och utöka sitt erbjudande och sin produktportfölj.
 • hitta nya kunder och marknader.
 • prova på att samverka med forskningsaktörer.

Genom att utveckla små och medelstora företags kompetens inom interaktionsdesign har projektet bidragit till att utveckla nya koncept, prototyper och innovationer inom ett antal för regionen prioriterade områden.

 

 

Projektet har haft fyra erbjudanden:

 • INNOVATIONSPROJEKT
  Drivits av RISE Interactive i samarbete med testbäddar och SMF som fått möjlighet att utveckla innovationer från idé till testbara prototyper.
 • KARTLÄGGNINGSPROJEKT
  En mindre avgränsad studie som syftat till fördjupad kunskap inom ett specifikt område.
 • KOMPETENSUTVECKLING
  Workshops och seminarier kring ämnen som innovation, interaktionsdesign och användarupplevelser.
 • INTERAKTIONSSPACE
  En ”verktygslåda” med teknisk utrustning och annat material som gör det möjligt för SMF och forskare att experimentera och testa/utveckla ny teknik som kan leda till nya idéer och prototyper.

 

För deltagande företag har möjlighet funnits att delta i hela innovationsprojekt eller delar av projektet.

Även efter 2019 är såklart företag välkomna att höra av sig för att skapa samarbete med inspiration och utgångspunkt i DesignIT och i dess efterföljande satsningar.