Vad är ett innovationsprojekt?

På denna webbplats kan ni se resultaten av samtliga innovationsprojekt som drivits men även ta del av processen och metoderna.

Innovationsprojekten som drivits hittar ni direkt på förstasidan på webbplatsen. De är Frizon, Snackis, Upplevelselådor, Flamman, Kura Ihop, Brain Breaks, Känsligt.

Om innovationsprojekt

Ett innovationsprojekt inom DesignIT har haft tre huvudsakliga deltagare: små och medelstora företag (SMF), RISE Interactive och en testbädd. RISE Interactive och testbädden har innan innovationsprojektet startat i grova drag identifierat ett antal utmaningar där innovativ interaktionsdesign och användarupplevelser kan vara delar av lösningar.

Små och medelstora företag (SMF) har anmält intresse för att jobba med innovationsprojekt. När innovationsprojektet startades upp formulerade mål och aktiviteter för projektet så att deltagande företag utvecklas inom områdena innovation och interaktionsdesign.
Projektet har letts av RISE Interactive och deltagande företag har kunnat ta större eller mindre ansvar för aktiviteter.

 

Ett innovationsprojekt genomgår fyra faser: uppstart, kartläggning, konceptutveckling och utvärdering. Inom faserna genomförs ett antal olika aktiviteter såsom:

 

Uppstart:

 • möten och workshops med testbädd
 • sammansättning av projektgrupp (SMF, RISE, Testbädd)

 

Kartläggning av behov/utmaning:

 • omvärldsanalys
 • kartläggning av befintlig forskning eller teknik
 • enkäter hos testbädd eller slutanvändare
 • intervjuer med testbäddens nyckelpersoner
 • intervjuer med slutanvändare
 • observationer på plats vid testbädden

 

Konceptutveckling:

 • idéutveckling
 • konceptutveckling (workshops, designarbete mm.)
 • teknisk analys och utveckling
 • prototypbyggande
 • användarstudier

 

Utvärdering:

 • test av prototyp i testbäddens miljö
 • utvärdering av test med olika mätmetoder