Varför DesignIT?

Sänkta trösklar till innovation och forskning

Genom projektet DesignIT som pågått från 2017 t.o.m. 2019 har målet varit att öka samverkan mellan forskare och företag för att göra det möjligt att utforska interaktionsdesign och användarupplevelser tillsammans. Vi på RISE Interactive har lång erfarenhet av att driva forsknings och innovationsprojekt inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och interaktivitet.

Vi har bjudit in små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten till ett flexibelt deltagande, anpassat efter företagens behov och förutsättningar. Tillsammans med ett antal testbäddar har vi ökat kunskaperna om interaktion och användarupplevelser som lagt grund för nya prototyper och innovationer.

Projektet utformades i dialog med intresserade företag där det blivit innovationsprojekt riktat mot äldrevård, skola och besöksnäring. Inom DesignIT fanns även möjlighet att genomföra användarstudier och jobba med behovsanalys samt konceptutveckling. Vi har även möjliggjort för företag att fördjupa sig tillsammans med oss i några fokuserade kartläggningsprojekt, t.ex. kring nya tekniker eller utmaningar inom ett utpekat område. Dessutom arrangerar vi workshops och seminarier inom ämnen som företag signalerat intresse för.

 

DesignIT har gett deltagande företag möjlighet att

  • öka sin innovationsförmåga genom konkret arbete i utvecklingsprojekt med interaktionsdesign och användarupplevelser.
  • öka sina kunskaper om innovation, interaktionsdesign och användarupplevelser.
  • vässa, bredda och utöka sitt erbjudande och sin produktportfölj.
  • hitta nya kunder och marknader.
  • prova på att samverka med forskningsaktörer.

 

Även efter 2019 är såklart företag välkomna att höra av sig för att skapa samarbete med inspiration och utgångspunkt i DesignIT och i dess efterföljande satsningar.