Extern utvärdering av DesignIT

Extern utvärdering av DesignIT

Projektet DesignIT är nu slut och som en del avslutningsarbetet har vi jobbat med  utvärdering av projektet. Förutom vår egen utvärdering har vi haft en extern utvärderare som har följt projektet och slutligen sammanfattat resultatet. Utvärderaren har haft tillgång...

RISE Interactive bjuder in till en spännande föreläsning vid Luleå Science Park.  Hösten 2016 introducerade Volvo Cars som första biltillverkare ett system där uppkopplade Volvobilar automatiskt skickar information om halt väglag mellan varandra, via en molnbaserad...

Vad är DesignIT?

DesignIT är ett treårigt projekt som riktar sig till små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten. Syftet är att öka företagens kompetens inom innovation och forskning och att utveckla nya lösningar för digitalisering och interaktionsdesign.

Projektet startade i januari 2017 och finansieras av EU:s strukturfonder.

Våra finansiärer

Våra finansiärer

Projektets mål

• Att fler små och medelstora företag ska få kunskap och erfarenheter av innovationsprojekt och samverkan med forskningsaktörer.

• Att fler små och medelstora företag utvecklar sitt kunnande om interaktionsdesign, användarupplevelser och användarcentrerad utveckling.

• Att bidra till en region med starka forskningsinstitut som samverkar med näringslivet.

RISE ICT Interactive i Piteå

RISE ICT Interactive i Piteå