BLOGG

Ljudsätt DIY – ett projekt om ljudupplevelser inom besöksnäringen

Kartläggningsprojektet Ljudsätt DIY handlar om att skapa effektiva ljudupplevelser med enkla medel. Ett företag som deltar är Sikfors Konferens & Fritidsby, som nu testar en installation i skarpt läge vid sin anläggning.

Skrivet den 17 juni

Som en del av projektet DesignIT driver vi just nu kartläggningsprojektet Ljudsätt DIY (Do It Yourself), tillsammans med företag inom besöksnäringen i Norrbotten.

Under våren har vi genomfört en workshop tillsammans med elva turistföretagare. Utifrån det har vi gjort en behovsinsamling, kopplat till ljud och teknik för ljudupplevelser. De företag som deltar har även möjlighet att låna och testa teknik för att experimentera med ljudupplevelser vid sin anläggning.

 

 

Testar teknik i sin kåta

Ett företag som tagit chansen att testa teknik är Sikfors Konferens & Fritidsby. Här finns en kåta i samisk stil för upp till 70 gäster, som bland annat används för konferenser och fester. Kåtan är smått berömd för sin vidsträckta målning av  Piteälven som sträcker ut sig längs väggarna, och med sina 46 meter fanns med i Guinness Rekordbok 1998. En plats som lämpar sig väl för att experimentera med ljud.


Se installationen här:

Under en matta alldeles vid ingången gömmer sig en sensor som startar ljudet av Storforsens brus, redan när någon kliver in. Längre in i kåtan finns ett antal ljudlagda tavlor. När besökaren sveper med handen framför dessa aktiveras ljudeffekter och små berättelser, med nära koppling till naturupplevelser och den unika miljön.
Installationen kommer att testas under några veckor och resultatet ska sedan utvärderas och sammanställas, tillsammans med andra liknande projekt.

Ljudsätt Do It Yourself – det behöver inte vara komplicerat

Att nyttja ljud är ett fantastiskt sätt att överföra information, skapa känslor, framkalla associationer och återge berättelser. Ljud och ljuddesign kan förstärka och lyfta en upplevelse eller verksamhet till helt nya nivåer.
Det kan dock finnas hinder för att komma igång. Farhågor som att det krävs komplicerad och avancerad dyr teknik, att det är tidskrävande och svårt att skapa ett bra innehåll eller att installationen kommer att kräva underhåll och inte blir hållbar över tid. I kartläggningsprojektet Ljudsätt DIY sänker vi trösklarna och visar hur enkelt och roligt det kan vara att skapa effektiva ljudupplevelser, med ljudinstallationer som fungerar i praktiken.