Vad är ett kartläggningsprojekt?

Ett kartläggningsprojekt har varit en enskild mindre insats inom DesignIT, som antingen har varit en del av ett innovationsprojekt eller en fristående fördjupning inom ett specifikt område. Det har t.ex. kunnat handla om att jobba med konceptutveckling eller att göra en användarstudie eller omvärldsanalys.

Det mesta av resultaten har dokumenterats för att utgöra inspiration eller en kunskapskälla för företag som vill jobba mer med t.ex. interaktionsdesign, innovation, ny teknik eller nya metoder. Alla kartläggningsprojekt finns dokumenterade på denna webbplats. Om ni vill veta mer så ta gärna kontakt med oss.