Vad är en testbädd?

Varje innovationsprojekt i DesignIT har varit knutet till en testbädd som har haft ett relevant behov eller stått inför en utmaning. Testbäddarna har anmält sitt intresse redan innan DesignIT startade och har gett projektet tillgång till miljöer och möten med användare för att testa nya prototyper och idéer. För små- och medelstora företag har testbädden blivit en möjlighet att få inblick i helt nya marknader och kanske en framtida kund.

 

Våra testbäddar har varit


Norrbottens museum, Strömbackaskolan, Region Norrbotten, Sörböleskolan, Manhemsskolan, Luleå kommuns El-buss-projekt, Trädgårdens äldrecentra

 


Vad är en testbädd?
En testbädd har varit en miljö där företag och forskare i samverkan med aktörer inom ett utvalt område kan testa nya idéer i praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen. Testbädden kan också ha varit en organisation som pekar ut en utmaning och sätter projektet i kontakt med kunniga inom behovet och användargrupper. Testbädden har gett möjligheter att testa och demonstrera nya lösningar och prototyper genom ett nära samarbete med användare.

 

Varför är det viktigt med testbäddar?
Ökad effektivitet och utveckling är avgörande för konkurrenskraft och framtida utveckling. Testbäddar har varit viktiga för att kunna testa och utveckla nya produkter, tjänster och organisatoriska lösningar som har kunnat bidra till att öka kvalitén inom ett specifikt område.