BLOGG

Extern utvärdering av DesignIT

Projektet DesignIT är nu slut och som en del avslutningsarbetet har vi jobbat med  utvärdering av projektet. Förutom vår egen utvärdering har vi haft en extern utvärderare som har följt projektet och slutligen sammanfattat resultatet. Utvärderaren har haft tillgång till omfattande dokumentation som upprättats under hela projekttiden.

Vi tackar alla deltagare som svarat på enkät och intervjuer och på så sätt bidragit till värdefullt lärande.

Den externa utvärderingen är klar och kommer att delas med alla projektdeltagare och kontaktpersoner vid testbäddar. En utdrag ur rapporten finns nedan.

Hör av dig till oss om du vill ta del av hela dokumentet.

Utöver samarbetet med vår externa utvärderare har vi själva arbetat med reflektion och lärande på olika sätt, kontinuerligt och fortlöpande. Alla genomförda aktiviteter och metoder har noggrant utvärderats och bidragit till lärande och utveckling genom hela projektet.