BLOGG

RISE och Piteå-Tidningen samarbetar för att skapa snackisar kring nyheter i skolan

Nu är vi igång med ett nytt spännande innovationsprojekt i DesignIT. I ”Snackis – nyheter som tar plats” ska RISE Interactive tillsammans med Piteå-Tidningen och med Strömbackaskolan som testbädd testa koncept för hur nyheter kan ta plats på nya sätt i skolmiljö.
– Det är mycket värdefullt för oss att få kunskaper om hur unga konsumerar media och nyheter, säger Sebastian Sandsten, vd Piteå-Tidningen.

Att medielandskapet har förändrats i takt med digitaliseringen är inget nytt. Inte minst har vårt sätt att konsumera nyheter förändrats.
– Tidigare fungerade exempelvis dagstidningen som något vi samlades och diskuterade naturligt kring. Idag har nyhetskonsumtionen blivit allt mer sluten och vi tar allt mer del av nyheter på individuell nivå genom våra datorer och mobiler, säger Sofia Larsson, medieforskare och projektledare hos RISE Interactive som tidigare har genomfört projekt för att undersöka ungdomars medievanor.

Alla mediehus nycklarna till hur nyhetsförmedlingen kommer att se ut i framtiden . Inte minst vill man veta hur ungdomar konsumerar nyheter.
– Ungdomarna är en oerhört viktig målgrupp för oss, de är ju framtidens nyhetskonsumenter. Vi vill få reda på hur de tar del av nyheter och vad vi behöver göra eller skriva om för att nå dem, säger Sebastian Sandsten.

I projektet ”Snackis – nyheter som tar plats” tar vi ett  kliv från mobiler och skärmar. I stället vill vi nyttja det fysiska rummet för att tillgängliggöra och visualisera nyheter genom ljud, text och bild. Tillsammans med Piteå-Tidningen utformar RISE Interactive ett antal koncept där nyhetsinnehåll kommer att förmedlas på innovativa sätt. Idéerna kommer att testas med gymnasieelever och i samråd med lärare, i de offentliga miljöerna på Strömbackaskolan i Piteå.
Läs mer om testbädden här

Förhoppningen är att stimulera och engagera till diskussioner kring aktuella händelser och att skapa nya lägereldar att samlas kring. I ett större perspektiv ska projektet även undersöka hur lokaltidningar kan utveckla samarbeten med skolan i allmänhet.

Piteå-Tidningen får genom att delta i projektet lära sig mer om själva användarupplevelsen, vilket i förlängningen exempelvis kan leda till att tidningen når ut till fler ungdomar.
– Vi jobbar i en bransch där vi mäter mycket data utifrån det vi skriver och tror att vi ska nå unga på det sättet. I det här projektet får vi unika möjligheter att undersöka ungdomars beteende som nyhetskonsumenter. Det är jätteintressant, säger Sebastian Sandsten som uppskattar samarbetet i DesignIT.
– För oss blir det allt viktigare att lämna gamla hjulspår. Vi vill lära oss att tänka nytt och testa nya saker och det här är ett sätt för oss att bli mer innovativa. Det är mycket värdefullt för oss att samarbeta med RISE Interactive.

Bilden: Sebastian Sandsten, vd Piteå-Tidningen och Eva Lestander, byråchef PT Lab.