CASE

Innovationsstöd på distans

Hur kan vi stötta företag på distans?

 
Vårdföretaget Adviva i Gällivare såg behov av att öka sina kunskaper om interaktionsdesign och metoder för att involvera användarna i utveckling av nya produkter och tjänster. Då avstånden i Norrbotten är stora passade vi på att utforska metoder för handledning på distans. 

 

Som stöd för Adviva tog RISE fram ett steg-för-steg material med tydliga faser och aktiviteter. Adviva valde själva ut ett case att arbeta med. RISE fungerade under processen som bollplank och tillhandahöll instruktioner, mallar och råd inför de olika momenten. Genom att Adviva dokumenterade arbetet digitalt kunde RISE följa processen och ge anpassad handledning.  Förhoppningen är att metoden även kan användas för att stötta fler företag framöver.

 

Översikt över processen:

Kjell Degerman och Petra Åhl på workshopen Upplevelsen i Gällivare som blev startpunkten för kartläggningsprojektet ”Innovationsstöd på distans”, ett samarbete inom DesignIT.  

Exempel på mallar och instruktioner som användes som stöd under processen: