BLOGG

Inspirerande förmiddag på temat livslångt lärande i en digital tid

Omkring 110 personer kom till Clarion Hotel Sense i Luleå för att lyssna till Carl Heath och ta del av hur RISE arbetar innovativt med skolans utmaningar.

Förmiddagen inleddes med kaffe och lättsamt mingel, där vi fick möjlighet att visa konkreta exempel på hur RISE, tillsammans med skolor och i samarbete med företag, jobbar för att utveckla innovativa lösningar kopplat till skola och utbildning. Genom en liten utställning hade våra besökare möjlighet att testa teknik och en rad prototyper som utvecklats under våra snart tre år med projektet DesignIT. Vi fick till exempel möjlighet at visa våra innovationsprojekt inom skolan; Snackis, Frizon och Brain Breaks, och dessutom många exempel från våra övriga projekt.

Därefter var det dags för vår RISE-kollega Carl Heath att inta scenen. Carl är ett välkänt namn inom skolvärlden och en mycket uppskattad föreläsare och inspiratör. Förutom att han är utbildningsdirektör hos RISE är han utsedd av regeringen till särskild utredare för att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet.

I sin föreläsning utgick Carl från sina erfarenheter i båda dessa roller under rubriken ”Livslångt lärande i en digital tid”. Utgångspunkten är att samhället påverkar hur vi lever våra liv, hur vi kommunicerar och hur vi fungerar som aktiva medborgare. I det sammanhanget skapar digitaliseringen enorma möjligheter, men också nya problem och utmaningar. Det kräver enligt Carl Heath helt nya kunskaper och förmåga att förstå vår omvärld. Under det två timmar långa föredraget fick vi många insiktsfulla exempel på hur digitaliseringens kraft påverkar förutsättningarna, inte minst för framtidens lärande, utbildning och fortbildning. 

Vi vill rikta ett stort tack till Carl Heath för en mycket uppskattad föreläsning. Stort tack också till alla deltagare som var på plats. Och har du frågor, till exempel kring att samarbeta med oss? Tveka inte att höra av dig.