Vad är en testbädd?

Varje innovationsprojekt i DesignIT är knutet till en testbädd som har ett relevant behov eller står inför en utmaning. Testbäddarna har anmält sitt intresse redan innan DesignIT startade och ger projektet tillgång till miljöer och möten med användare för att testa nya prototyper och idéer. För små- och medelstora företag kan testbädden bli en möjlighet att få inblick i helt nya marknader och kanske en framtida kund.

Våra testbäddar finns inom fyra områden:
* Hälsa & sjukvård
* Besöksnäring
* Skola
* Transport

Vad är en testbädd?
En testbädd är en miljö där företag och forskare i samverkan med aktörer inom ett utvalt område kan testa nya idéer i praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen. Testbädden ger möjligheter att testa och demonstrera nya lösningar och prototyper, genom ett nära samarbete med användare.

Varför är det viktigt med testbäddar?
Ökad effektivitet och utveckling är avgörande för konkurrenskraft och framtida utveckling. Testbäddar är viktiga för att kunna testa och utveckla nya produkter, tjänster och organisatoriska lösningar som kan bidra till att öka kvalitén inom ett specifikt område.