Varför DesignIT?

Sänkta trösklar till innovation och forskning

Genom projektet DesignIT vill vi öka samverkan mellan forskare och företag och göra det möjligt att utforska interaktionsdesign och användarupplevelser tillsammans.
Vi  bjuder in små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten till ett flexibelt deltagande, anpassat efter företagens behov och förutsättningar. Tillsammans med ett antal testbäddar ska vi öka kunskaperna om interaktion och användarupplevelser och lägga grund för nya prototyper och innovationer.

Projektet utformas i dialog med intresserade företag. Kanske vill ni vara med i ett innovationsprojekt riktat mot äldrevård, skola, besöksnäring eller transport. Inom DesignIT finns även möjlighet att genomföra en användarstudie eller jobba med behovsanalys och konceptutveckling.

DesignIT ger deltagande företag möjlighet att

    • öka sin innovationsförmåga genom konkret arbete i utvecklingsprojekt med interaktionsdesign och användarupplevelser.
    • öka sina kunskaper om innovation, interaktionsdesign och användarupplevelser.
    • vässa, bredda och utöka sitt erbjudande och sin produktportfölj.
    • hitta nya kunder och marknader.
    • prova på att samverka med forskningsaktörer.

RISE Interactive har lång erfarenhet av att driva forsknings och innovationsprojekt inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och interaktivitet. Genom DesignIT bjuder vi in företag i vår innovationsprocess genom konkreta projekt. Vi möjliggör även för företag att fördjupa sig tillsammans med oss i några fokuserade kartläggningsprojekt, t.ex. kring nya tekniker eller utmaningar inom ett utpekat område. Dessutom arrangerar vi workshops och seminarier inom ämnen som företag signalerat intresse för. Kontakta gärna oss med förslag på teman.