Vad är interaktionsdesign?

Digitaliseringen innebar att teknik allt mer ligger inbäddad i vår tillvaro. Nya tekniklösningar öppnar för spännande möjligheter inom alla möjliga områden, men ibland glömmer vi bort att fokusera på själva upplevelsen av tekniken.

Interaktionsdesign handlar om samspelet mellan teknik och människa och hur vi gör det digitaliserade samhället mer användarvänligt. Fokus ligger på interaktivitet och användarupplevelse och nya digitala produkter, system och tjänster tar form utifrån människans behov, beteenden och sammanhang.

I våra projekt ställer vi oss frågor som: När blir tekniken ett stöd i stället för ett hinder? Hur kan teknik användas för att förhöja en upplevelse? Hur kan ett tekniskt system bättre anpassas till människans behov?