Ljudsätt Do-It-Yourself

Ljudsätt Do-It-Yourself

Hur kan företag i besöksnäringen själva skapa ljudupplevelser med enkel och tillgänglig teknik?   I samarbete med Treehotel i Harads och Sikfors Konferens & Fritidsby har RISE genom DesignIT utforskat hur billig och enkel teknik kan nyttjas för att förhöja...
Innovationsstöd på distans

Innovationsstöd på distans

Hur kan vi stötta företag på distans?   Vårdföretaget Adviva i Gällivare såg behov av att öka sina kunskaper om interaktionsdesign och metoder för att involvera användarna i utveckling av nya produkter och tjänster. Då avstånden i Norrbotten är stora passade vi på...
Inbäddad teknik för interaktion

Inbäddad teknik för interaktion

Inbäddad teknik för interaktionsdesign Med inbäddad teknik är det möjligt att på ett enkelt sätt utveckla en tjänst eller en produkt som förhöjer en upplevelse, förtydligar ett budskap eller lockar till interaktion. Inbäddad teknik kan vara allt från ljus, ljud och...
Röstinteraktion

Röstinteraktion

Röstinteraktionsteknik   Denna kartläggning har genomförts i samverkan med Vinnovaprojektet Future Industrial Voice. Vi har här tittat på olika system för röstinteraktion med fokus på tillämpningar inom industrin. För att öka förståelsen kring hur tekniken fungerar...
Ljud och välbefinnande

Ljud och välbefinnande

Hur är det möjligt att forma ljudinstallationer som skapar välbefinnande?   Buller räknas idag som ett globalt folkhälsoproblem, något som i värsta fall kan orsaka hälsoproblem och sömnstörningar. Bullerdämpande insatser som eliminerar ljud kan vara ett sätt att öka...