Extern utvärdering av DesignIT

Extern utvärdering av DesignIT

Projektet DesignIT är nu slut och som en del avslutningsarbetet har vi jobbat med  utvärdering av projektet. Förutom vår egen utvärdering har vi haft en extern utvärderare som har följt projektet och slutligen sammanfattat resultatet. Utvärderaren har haft tillgång...