CASE

Workshops

Skräddarsydda workshops med unika metoder

 
Inom DesignIT erbjuds flera olika typer av workshops där våra deltagare till exempel får möjlighet att lära sig mer om innovation, interaktionsdesign och inkluderande metoder. Vårt tekniklabb erbjuder även unika möjligheter att utforska möjligheterna med ny teknik tillsammans med oss. Vi skräddarsyr workshops utifrån ett företags eller en verksamhets specifika behov. 

WORKSHOP: Upplevelsen

I denna workshop får deltagarna möjlighet att kartlägga användarens upplevelse av en verklig tjänst eller produkt steg för steg. Resultatet blir en större förståelse för styrkor, svagheter och områden som kan utvecklas. Workshopen kan kompletteras med metoder för idégenerering kopplat till er analys.

Det är så lätt att tänka att man har en lösning som passar utifrån de problem som vi tror finns, men genom att ta ett steg tillbaka och se utifrån användarens synvinkel kommer helt andra tankar. Det här var verkligen en wow-upplevelse.

Adviva Företagshälsa, deltagare Upplevelsen

WORKSHOP: Digitalisering DIY

I workshopen får deltagarna inspiration, tips och konkreta verktyg för att utveckla nya lösningar, erbjudanden och tjänster med hjälp av ny teknik. Konceptet passar företag som precis har börjat sitt digitaliseringsarbete eller som vill fördjupa sina kunskaper och utforska lösningar utifrån specifika behov.

Snabb orientering och tankelyft om digitala möjligheter och utveckling

Se på möjligheter med att hitta nya digitala tjänster/service

WORKSHOP: Tekniklabb

Utforska möjligheter med ny teknik i en kreativ labbmiljö. I vår teknikstudio finns bland annat utrustning för VR och AR,  360-video, interaktiv projektor, IoT-teknik, strömledande färg, teknik för röststyrning, teknik för sensorer, utrustning för riktat ljud och ett konsthuvud för inspelning av binauralt ljud.

Läs mer:

Tekniklabbet

Ljudsätt DIY

I denna workshop får deltagarna möjlighet att utforska enkel teknik för att skapa ljudupplevelser. Detta för att inspirera och väcka idéer kring hur denna relativt billiga och enkla teknik kan användas för att förhöja upplevelsen av exempelvis en tjänst, produkt eller plats.

Inkluderande lösningar

Genom att belysa en arbetsprocess, tjänst eller produkt ur andras perspektiv kan vi bli mer medvetna om vi exkluderar någon och hur vi kan utvecklas för att fungera för fler. Analysen vävs samman med en kreativ idégenerering som kan ligga till grund för innovativa lösningar.

Metoder att testa på egen hand

Perspektivkort

Metoden påminner oss om att människor är olika och inspirerar oss att utveckla innovativa och inkluderande lösningar.


Ladda ner

Ljudsätt DIY

Materialet är en vägledning i att använda teknik för att skapa egna ljudupplevelser på ett enkelt och inspirerande sätt.


Ladda ner