CASE

Snackis – nyheter som tar plats

Hur kan nyheter ta plats i skolan i framtiden?

 

Tillsammans med Piteå-Tidningen och Strömbackaskolan har RISE tagit fram och testat en prototyp för att tillgängliggöra nyheter i skolan.


Konceptet testar samverkan mellan skola och lokaltidning där elever ges makt över vilka lokalnyheter som ska publiceras i skolans lokaler och där elevredaktionen snabbt kan skapa mini-enkäter bland elever.

Prototypen omfattade

 • App för nyhetsvärdering och daglig publicering av elevredaktion
 • App för mini-enkäter till elever i skolan, samt liveuppdatering av elevernas svar
 • Publiceringsformat för test (väggprojicering, digital display och ljudupplevelse)

Workshop-möte med Piteå-Tidningen om tidningen i skolan

Strömbackaskolan i Piteå har deltagit och möjliggjort tester.

Samarbetspartnern Piteå-Tidningens Eva Lestander och Sebastian Sandsten.

Julia Öhlund och Wilmer Martinez bidrog i utvecklingen och arbetade i elevredaktionen.

Bakgrund

Papperstidningen har traditionellt haft sin plats i skolan och finns t.ex. i bibliotek men hur kan man skapa nya sätt att visa nyheter och samtidigt involvera eleverna så att det blir en möjlighet till lärande för många? Det var en av de frågor vi ställde oss under projektet. Samarbetet utgick bland annat på ta fram och testa tidiga idéer vilka prototypades hösten 2018 och testades i skolan under vintern 2019.

En annan tanke var att det kan vara så att det är allt färre ställen som eleverna (av slumpen) stöter på nyheter i hemmet, bl.a. för att mediekonsumtion sker mer och mer individuellt (vid egen platta/mobil/laptop), färre har papperstidningen som kan ligga framme i hemmet etc. Därav kom tanken att en nyheterna i skolan kanske kunde ”ta plats” i rummet, där man kan uppleva nyheten tillsammans.

Några andra idéer som spelat in i konceptutvecklingen:

 • Eleverna ska själva få avgöra vad som är lämpliga nyheter samtidigt som skoltidnignen kan ges en ny plats. Därför styr elever över innehållet och lär sig samtidigt mer om nyhetsvärdering och att formulera frågor till enkäter.
 • Alla elever, även utanför skoltidnignens redaktion ska kunna vara redaktörer, därför ska det vara ett enkelt verktyg och publicering inte ta mer än någon minut om dagen.
 • Skolan är en plats med mycket rörelse men där man samtidigt även behöver platser för lugn och ro. Därför ska inte medierna skapa oro eller störa utan diskret synas/höras i en minimalistisk design.
 • Innehållet i konceptet bör genereras med så mycket automatik som möjligt för att i praktiken kunna fungera i skolsammanhang.

Resultatet

Efter en process av konceptutveckling tillsammans med elever och Piteå-Tidningen valdes en designidé som vi kunde prototypa och testa.

I detta filmklipp visas hur prototypen av Redaktionsapp används av en elev i elevredaktionen för att hämta aktuella nyheter från Piteå-Tidningen, som sedan visas i Snackis nyhetsrulle.

I detta filmklipp kan man se hur en elev kan använda Snackisens ”Dagens fråga” på mobilen. Svaret ”landar” direkt i Snackis nyhetsrulle.

Så här (bild ovan) såg redaktörsgränssnittet ut. Alla aktuella nyheter på Piteå-TIdnignen strömmades in och kunde ses och väljas ut för visning i skolans Snackis-prototyp.

Dagens fråga puffades i den Snackis-nyhetsrulle som blev resultatet av elevernas nyhetsvärdering.

Bild på ett test av hur statistiken på dagens fråga live-uppdateras, när man röstar landar ens röst som en prick på svarsalternativen, vilket visas i Snackis-konceptets bild-baserade ”nyhetsrulle”.

Exempel på nyhet som eleverna valt ut från Piteå-TIdningen. Med ett klick så tas bild och rubrik till Snackis-konceptets ”nyhetsrulle”.

Ett helt ljudbaserat koncept (sk riktade högtalare här i form av ”lampor”) testades med två olika typer av gestaltningar av nyheter. Några klasser var också med och tog fram idéer. I ”Kompislampan” hördes en nyhetsdialog där man kan tjuvlyssna på några som talar om nyheter. I ”Redaktörslampan” hörs traditionella korta nyhetsrubriker som jämförelse. Ljud är ett spännande medium för nyheter men kan vara påträngande i publik miljö varför man får kalibrera en hel del om man ska använda det.

På mobiltelefon var det lätt att svara på dagens Snackis-fråga.

Dagens fråga formades i redaktörsapplikationen och eleverna hade full kontroll över denna och svarsalternativen under testperioden, med en ansvarig lärare som stöd.

Frågan visades i bildspelet på väggprojiceringen och på display i skolans entré men var även nåbar via mobilen där eleverna kunde svara. Eleverna som deltog i idéutvecklingen tyckte att det vore intressant att veta om svaren eventuellt kunde skilja mellan olika program eller delar av skolan.

I denna prototyp testade vi därför att visa statistik uppdelad på skolans egna programgrupperingar. Frågan byttes ca en gång i veckan och svarsfrekvensen varierade stort men ökade efterhand testet pågick. Som bäst svarade över 120 elever under bara en förmiddag.

Vad tyckte eleverna om Snackis-frågan?

”Trevligt och intresant att få ta del av nyheter och att få se vad andra i liknande åldrar tycker om frågorna från snackisen”

”Fördelen är att elever vet vad som är aktuellt på skolan och ur det kan ställa relevanta frågor som många kan svara på.”

”En fördel är att skolan får veta om elevernas åsikter”

”Man får träna på att ta ställning och stå för sin sak.”

Vad tyckte eleverna om lokalnyheter i skolan?

”Man får en bild av vad som händer i världen”

”Projektor som visar nyheter i form av en slide anser jag som ett bra sätt att dela med sig av nyheter”

”om vi som elever också kunde skicka in våra egna relevanta nyheter som kunnde visas skulle det ge oss våran egna röst i frågan.”

Testet

 

En enkät genomfördes med de elever som vistades i den del av skolan som koncepten visades i. Totalt svarade 183 elever på enkäten och kunde bidra med kunskaper om gymnasieelevers medieanvändning och generella frågor om nyheter i skolan. Av dem var det 53 st som tagit del av prototypen och kunde bidra med feedback på den. Enkätresultaten indikerade bl.a. att eleverna:

 

 • föredrar digitala och visuella koncept före papperstidning i skolmiljö
 • uppskattade att elever hade makt över nyhetsagendan i skolmiljön
 • uppskattade att kunna ställa snabba frågor till skoleleverna
 • ibland sökte mer information om Snackis-nyheter som de uppmärksammat
 • ofta svarade på dagens fråga

%

Tar del av nyheter under en vanlig dag.

%

Pratade med kompisar om Snackis-nyheten

%

58% nyttjade Snackis-appens "Dagens fråga"

%

Sökte mer information efter att sett Snackis-nyheten.