CASE

Brain Breaks

Hur kan man underlätta för lärare att implementera pauser i undervisningen?

 

I ett samarbete med Sörböleskolan i Skellefteå och Nuiteq har RISE Interactive i Piteå tagit fram en prototyp för ett webbaserat Brain Breaks-verktyg som på ett enkelt sätt ska hjälpa lärare att implementera aktiva pauser under lektioner.   

Syfte/mål

Att hålla fokus som elev under en lång stund är påfrestande och pauser är ett måste för att orka igenom en lång lektion. Utmaningen för lärarna ligger i hur man implementerar pauser på ett bra sätt. En paus som piggar upp eller lugnar ner utan att bli för stökig, inte behöver annat material eller att eleverna lämnar klassrummet. Därför kan Brain Breaks vara en bra metod för detta. Målet är att skapa

  • En organiserad paus inne i klassrummet
  • Teknik anpassad för lärare att använda under en lektion
  • Självgående verktyg där lärarna inte behöver vara ”lekledare”

 

 

SMF: NUITEQ

Nuiteq är ett mjukvaruföretag som skapar programvarulösningar för utbildning som gör det möjligt för lärare att göra lektioner mer interaktiva och genom detta skapa större engagemang hos eleverna. Genom deltagande vid workshops har deras företag lärt sig mer om lärare/elevers utmaningar i klassrummet samt spånat på potentiella lösningar. 

På bilden: Myrto Pitsava, NUITEQ 

 

Testbädd:
Sörböleskolan, Skellefteå

Sörböleskolan är en skola i Skellefteå med klasser från förskola upp till årskurs 9. I detta samarbete arbetar vi med högstadiets elever och personal genom workshops och test av den webbaserade prototypen. 

 

Prototypen – ett webbaserat verktyg

Genom insamling av åsikter gällande olika hårdvarulösningar så ansåg lärarna på Sörböleskolan ett webbaserat verktyg skulle göra det enkelt för lärare att koppla upp sig mot verktyget och känna att det är enkelt att använda. De använder redan sina datorer och projektorer i stor utsträckning i deras undervisning vilket gjorde att denna lösning kändes mest applicerbar.

 

Hur funkar det?

När du loggar in på hemsidan så kommer du till förstasidan. Där får du välja mellan avslappnande eller uppgiggande Brain Breaks beronde på vad du som lärare anser att klassen behöver.

När du klickar på vald kategori så väljs ett slumpat Brain Break ut för dig och det är bara att följa med. Alla Brain Breaks är två minuter långa och behöver inga förkunskaper eftersom enkla instruktioner visas på skärmen. 

 

 

Varför just Brain Breaks?

Efter ett besök på Sörböleskolan samt ett samtal med Carina Landegren Backström biträdande rektor på Källbrinksskolan i Huddinge såg vi ett behov av att lättare kunna implementera pauser, specifik metoden Brain Breaks, under lektioner. Idag finns material i form av böcker och videoklipp men lärarna finner att det är svårt att göra till en del av lektionen. Samt att vi såg att det finns ett glapp i anpassningen av materialet till högstadieelever. 

Vad är Brain Breaks?

Brain Breaks är organiserade korta pauser som pågår i mellan 2-4 minuter där ofta fysisk aktivitet används som ett sätt att få blodet att pumpas runt i kroppen och framförallt till hjärnan. Studier har visat att detta förbättrar elevers inlärningsförmåga och ökar förmågan att fokusera. Vi ska undersöka om även lugnande Brain Breaks kan ge bra resultat.

 

Hur kom vi fram till detta?

Vi anordnade en workshop på Sörböleskolan i Skellefteå där en åk 7 klass fick ”hissa och dissa” på existerande Brain Breaks som finns idag. Genom att hålla upp röda eller gröna lappar samt skriva ner egna kommentarer kunde de ge feed back om vad de ansåg vara bättre och mindre bra Brain Breaks. Sedan fick eleverna vara kreativa genom att också skapa sina egna Brain Breaks genom ett arbetsblad där de kunde skriva och rita fram sina idéer. Även fast fokus ligger på lärarna i detta projekt gav resultatet oss en indikation på vilka slags Brain Breaks som skulle kunna passa för målgruppen.

 

Hissa och dissa -session

Arbetsblad för eleverna vid eget Brain Breaks-skapande 

Resultat lärare

Fem stycken lärare svarade på den Google-enkät som RISE skickade ut och nedan kan vi se några av de resultat vi samlade in för att få en bättre förståelse på hur lärare uppfattade det webbaserade verktyget.

OBS! Dessa resultat ska ses som indikationer och inte ren statistik på grund av det låga antalet svar i enkäten. 

 

Citat från lärare

Som lärare var det jättebra att övningarna slumpades fram. Enkelt och tidsbesparande!


Resultat elever

Sexton stycken elever svarade på den Google-enkät som RISE skickade ut och nedan kan vi se några av de resultat vi samlade in för att få en bättre förståelse på hur elever ser på Brain Breaks under lektion.

OBS! Dessa resultat ska ses som indikationer och inte ren statistik på grund av det låga antalet svar i enkäten. 

 

Citat från elever

 

Det går bättre att jobba om man får en paus mitt i lektionen. 

 

 

Det är kul att få göra något annat under lektionen

 

 

Ibland är det fel att ta paus för man är så inne på det man gör. 

 

Tips om ni vill skapa era egna Brain Breaks!

  • Att göra aktiviteter själv eller två och två föredrogs över att göra aktiviteter i helklass.
  • Om det ska involvera rörelse så är det viktig att de är anpassad till målgruppen
  • Att bara få pausa genom att lyssna på musik var önskat
  • Quiz kan vara roligt om det inte känns som en skoluppgift

 

Relaterade inlägg:


RISE och NUITEQ testar innovativt verktyg för brain breaks under lektionstid
Sörböleskolan ny testbädd i DesignIT