CASE

Metoder och resurser

Praktiska verktyg för innovation

 
Vi fångar ständigt upp och utvecklar metoder och arbetssätt som kan underlätta och inspirera i design- och innovationsprocessen. Här vill vi dela med oss av några exempel som vi hoppas kan vara användbara för er.

Testa metoder på egen hand

Perspektivkort

Metoden påminner oss om att människor är olika och inspirerar oss att utveckla innovativa och inkluderande lösningar.

Ladda ner

Ljudsätt DIY

Materialet är en vägledning i att använda teknik för att skapa egna ljudupplevelser på ett enkelt och inspirerande sätt.

Ladda ner  

Utmaning och drömläge

Korten hjälper oss att ringa in vad problemet faktiskt är, hur vi skulle vilja att det fungerade och samlar snabba idéer kring hur vi kan tänkas lösa det.

Ladda ner 

Innovationsstöd på distans

En process som togs fram i ett kartläggningsprojekt Denna metod stöttar företag i innovationsarbete med avseende på interaktionsdesign och användarupplevelse och på distans. Modellen bygger på videomöten, tillgång till arbetsmaterial såsom mallar och exempel som företaget jobbar med mellan Skype-möten där RISE är bollplank och handledare.

Några tips för att hålla distansmöten

Innan mötet 

 • Skicka en introduktion och agenda innan mötet så att alla har samma information, förväntningar och har möjlighet att lyfta frågor i förhand. 
 • Fråga om det finns behov av särskilda anpassningar. Finns det exempelvis någon som inte ser eller hör så bra kan vissa anpassningar göras för att stötta. 
 • Uppmuntra att gärna testa tekniken och verktyget för distansmötet i förväg.

Vid uppstart

 • Välj en mindre lokal, som inte ekar, för mötet.
 • Sitt nära mikrofonen för bra ljud.
 • Stäm av så att alla hör och hörs.
 • Räkna upp alla som är på plats. Be även de som anslutit att berätta om de är flera på samma plats (ni kan testa ljudet i samma veva)
 • Fråga om alla ser den skärm som delas. Tänk på att de som ringer in via telefon inte kan se.
 • Be alla deltagare att göra “mute” när de inte pratar.

Under mötet

 • Håll er till den utsatta tiden och agendan. 
 • Fördela ordet under mötet så att alla får möjlighet att komma till tals.
 • Be deltagarna säga sitt namn då de tar ordet, annars kan det vara svårt att veta vem som talar.
 • Uppmuntra deltagarna att skicka frågor i chatten. Bevaka och läs alltid upp dessa då alla troligen inte tittar i den eller har en skärm framför sig.
 • Chatten är även en bra plats att dela länkar på.

Workshops

Inom DesignIT erbjuds även flera olika typer av handledda och workshops, skräddasydda efter företags behov. Läs mer här.