CASE

Frizon

Hur kan vi bidra till trevligare och tryggare skoltoaletter?

 

Tillsammans med Nordmark & Nordmark Arkitekter har vi utforskat möjligheterna att förbättra toalettmiljöer med hjälp av ljud, doft och visuella element. 

Missnöje med toaletter är ett vanligt problem i den svenska skolan. Undersökningar visar att många elever undviker att gå på toaletten under skoltid då de bland annat upplever en brist på avskildhet och att toaletterna ofta är ofräscha. Att inte gå på toaletten när man behöver kan påverka hälsan negativt. För att möta behoven har vi utforskat olika lösningar för att öka trygghet och trivsel. Ett av koncepten utvecklades vidare till en tidig prototyp. Manhemsskolan i Kalix fungerade som testplats och prototypen utvärderades av elever i åk 7-9.

 

Test av våra idéer

Då forskning visat att naturupplevelser kan ha positiva effekter på oss människor, emotionellt, kognitivt och fysiskt, fick det en central roll i vår prototyp. För att skapa en helhetsupplevelse arbetade vi med flera element i form av ljud, bilder och dofter, både inne i och utanför toaletterna.

För att förstärka känslan av naturen inne i toaletterna monterades en fototapet med vattenmotiv upp. När besökaren gick in möttes de av ljudet av en brusande älv och en doftpuff av en eterisk oljeblandning. För att hitta en doft som gav associationer till naturen, och som var lämplig i den specifika miljön, samarbetade vi med Maria Juhlin, Formidabel/ SensesLabs och doftkommunikatören Lars Holmgren, Nose. 

För att ingen skulle stanna till utanför minskade vi sittytorna (bänk togs bort) samt att vi la till ljudet av en surrande humla. För att skapa trivsel monterades en fototapet med skogsmotiv där sol silar fram mellan skogens träd. I ett anslutande trapphus med stora fönster installerades ljudet av fågelkvitter. Vi ville här ge känslan av att ljudet kom utifrån och att naturen på så sätt kom ett steg närmare.

Vad tyckte eleverna?

Genom att testa idéerna i verklig miljö kunde vi snabbt vi feedback från användarna kring vilka delar som bidrog till en behaglig, trevlig och trygg miljö vilka delar som behöver utvecklas. Några reaktioner från eleverna på Manhemskolan:

“Känns som man är i skogen, jättebra”

“Det är läskigt med fåglar i trappen”

“Jag tycker att det är trevligare att gå på toa!!!!!!!”

“Bra för då hör inte dom utanför dörren vad man gör på toa”

“Blir mer privat”

“Det doftar godare med denna doft än vad det var förut”

“Toaletterna känns fräschare”

“Det låter för mycket”

”Ljuden stressar mig”

“Lite roligare än vanligt”

Teknik i prototypen

I toaletterna använde vi högtalare, en doftmaskin och sensorer som startade ljud och doft vid rörelse. För att skydda tekniken samlade vi dem i trälådor som tillfälligt monterades upp. I en långsiktig lösning bör tekniken döljas på ett bättre sätt, både ur en etisk synvinkel men även för att skydda från yttre påverkan. För att driva tekniken under en längre period krävs tillgång till eluttag. 

I korridoren monterades en högtalare med rörelsesensor i taket och i trapphuset sattes en högtalare upp (där ljudet spelade konstant). All teknik kopplades till en ”central” där vi samlat mini-ljudspelaren OneDAP, SD-kort med ljudfiler och laddare för högtalare och sensorer. 

Vill ni skapa en frizon hos er?

Vid installationer i offentlig miljö är det viktigt att göra flera tester innan en permanent lösning kan installeras. Tänk på att besökare kan reagera på starka intryck som exempelvis dofter och ljud. 

Bjud in personer som vistas i miljön för att testa och ge feedback på idéerna. På så sätt är det lättare att skapa något som de kommer trivas med som fyller sitt syfte och som håller i längden.

Det ska vara enkelt att göra rätt. Genom att lägga till eller ta bort element kan vi bidra till att eleverna agerar på ett visst sätt. Kanske möts besökaren av en applåd (som en “treat”) när de kastar skräp i papperskorgen eller spolar i toaletten. 

För att dölja in och utgång till toaletterna kan ni exempelvis arbeta med skärmväggar, textilier som hänger från taket, höga växter eller någon form av sluss användas som avskärmning. 

Välj ett ljud med stor bandbredd, exempelvis en brusande älv, om ni vill ha en maskerande effekt. 

Att arbeta med ljud

Här finns enkla instruktioner för effektfull ljudsättning:

Ljudfiler att labba med:

Inspiration från andra projekt:

Mer om hur ljud påverkar oss:

I innovationsprojektet Frizon deltog SMF:et Nordmark & Nordmark arkitekter AB i syfte att lära sig mer om hur ljud kan användas för att förstärka upplevelser, ändra beteenden och skapa trivsel i offentliga miljöer. De deltog i workshop för idégenerering (med grund i bakgrund- och omvärldsanalys), bidrog till konceptutveckling samt tog del av metod för användartest och analys av resultat.