CASE

Kura ihop

Hur kan vi förhöja upplevelsen för bussresenären inför resan?

 
Hos testbädden Luleå kommun pågick arbetet med att fasa in det miljövänligare alternativet Elbussar i Luleå lokaltrafik. Vi fick följa med på en del av resan för att testa idéer som kan skapa mervärde i väntan på bussen. 

I projektet deltog SMF:et Restaurang Utblick AB som var nyfiken på hur teknik kan nyttjas för att skapa upplevelser. De ville veta mer om när det är lämpligt att använda synlig och osynlig teknik och hur en viss känsla kan förmedlas eller stärkas. I projektet tittade vi också på vilken teknik som var lämplig att använda i utomhusmiljö och ”off grid” där elnät saknas. 

Vägval

I en workshop med Luleå kommun, Trafikverket, LTU, LLT, Luleå Science Park och Luleå näringsliv identifierades ett antal utmaningar och möjligheter kopplat till framtidens lokaltrafik. Några av områdena handlade om resenärens upplevelse innan och under färden, information kopplat till resan, kringtjänster och möjligheten att lyfta ”den gröna berättelsen” (att minska miljöpåverkan genom att ta buss). I det här projektet valde vi att fokusera på användarens upplevelse inför bussresan och vad som var möjligt att göra i busskuren. 

Prototypen

Till en av LLT busskurar tog vi fram en prototyp som bestod av ljud och interaktiva mattor där användarna själva kunde styra installationen genom att placera sig på en av de utmärkta punkterna. För att lyssna till hela installationen samtidigt behövde de bjuda in någon fler; att Kura ihop helt enkelt.

Innehållet

Då väntan på bussen ska vara en positiv upplevelse arbetade vi med ljud som kan skapa välmående. För att också knyta an till LLT elbussprojekt valde vi ljud som relaterade till kraft, natur och hållbarhet. Protypen bestod av tre ljudkällor som var och en kunde starta (och stoppas) av användarna. De kunde här höra fågelkvitter, vattenskvalp och haikudikter (japanska kortdikter med norrbottniskt tema). Vi valde att arbeta med Haiku-formatet då det är ett sätt att illustrera ögonblick ur vardagen och kan fånga en hel upplevelse i få ord. De flesta dikter hade på ett eller annat sätt koppling till att åka, vänta på eller färdas mot bussen, exempelvis:

Däck genom snömodd 
Kall metall mot vana händer
Lämnar spår

 

Höstvinden sliter.
Snabba steg in i kuren.
Mobilen hemma.

 

Tyst och stilla.
Dörren pyser till.
Jag tar steget.

Tekniken

För att vi tidigt i processen skulle få feedback från användarna på idén valde vi att använda en tillfällig tekniklösning:

  • Små högtalare för inomhusbruk
  • Sensormattor (interaktiva)
  • Externt batteri
  • Miniljudspelaren OneDAP
  • SD-kort med ljudfiler

Sensormattorna var spännande att laborera med då vi kunde välja hur de skulle styras (starta/stanna/spellängd m.m.) men de lämpar sig inte för utomhusbruk. Till höger ser ni exempel på hur mattorna kan fungera. 

För att installationer utomhus ska vara hållbara över tid och i alla väder behöver tekniken vara rubust. Det finns tekniklösningar som fungerar ”off grid” som exempelvis drivs av solenergi, genom att vevas upp eller gravitationen (se GravityLight). 

Vad tyckte resenärerna?

Prototypen installerades tillfälligt i en busskur efter LLT busslinje vid Porsöcentrum. Utöver reguljära resenärer deltog fem studenter från teknisk design på LTU i studien. Naturljuden var uppskattade men behöver anpassas efter säsong och omgivande ljudmiljö. Ljudet av vatten fick några av testpersonerna att känna sig mer kall och dikterna var på grund av omgivande trafik lite svåra att höra. Ett förslag från en användare är att ljuden kan anpassas efter tid på dygnet, ”tänk att kunna lyssna på jazz innan du åker in till stan på fredag kväll”.

Bra att tänka på

  • I en miljö med mycket andra ljud, exempelvis trafik, krävs att ljuden antingen bygger på/utgår från befintliga ljud eller att användaren och de nya ljuden blir avskärmad för att höras bra.
  • I vårt kalla klimat är värme något som resenärerna längtar efter – här finns potential att utveckla lösningar med koppling till hållbar energi. ”Skänka” lite värme.
  • Möjligt att arbeta med andra element än ljud för att inkludera fler exempelvis värme, ljus eller taktila element.
  • Går att titta på andra ”hållplatser” där en ljudupplevelse skulle skapa ett mervärde exempelvis väntrum på sjukhus. Möjligt att arbeta med ljud och välmående.
  • Installationen kan användas som en ”pop-up” och kan bli en snackis

Vill ni göra ljudinstallationer?

Här hittar ni våra enkla instruktioner för effektfull ljudsättning:

Inspiration från andra projekt:

Mer om hur ljud påverkar oss: