CASE

Kontrollerad ljudåterkoppling vid fjärrstyrning

Kontrollerad ljudåterkoppling för bättre kontroll vid fjärrstyrning

Ett kartläggningsprojekt genomfördes tillsammans med Brokk AB i Skellefteå – världens ledande tillverkare av fjärrstyrda rivningsmaskiner. De utforskar möjligheterna att använda 3D-video vid fjärrstyrning i gruvmiljöer för att öka känslan av närvaro, effektivisera arbetet och minska slitage på maskiner och utrustning. 

Genom DesignIT fick Brokk stöd och möjligheter att testa och utvärdera operatörens upplevelser av kontrollerad ljudåterkoppling, som ett komplement till den visuella informationen. Testerna utfördes i Kankbergsgruvan.

Signalen från mikrofonen kopplades enligt bilden ovan. I datorn filtrerades ljudet i realtid med ett antal parametrar som operatören hade kontroll över.

Gatefunktionen

Stänger av mikrofonen när ljudet är under en viss nivå. Detta gör det möjligt att ta bort tomgångsljudet från maskinen när den inte använder slagspettet. Funktionen hanteras av operatören med hjälp av kontrollenheten.

Filterfunktionen

Gör det möjligt att filtrera fram det frekvensområde i ljudet där den intressanta informationen finns och ta bort övrigt buller. Även denna funktion hanteras av operatören med hjälp av kontrollenheten.