BLOGG

Nu knyter vi ihop säcken ­­­­– och blickar framåt

Det är dags att stänga projektet DesignIT. Vi kan se tillbaka på tre fantastiskt roliga och lärorika år, där vi haft förmånen att samverka med en lång rad företag och andra som varit nyfikna och tagit del av projektets erbjudanden.

DesignIT startade i januari 2017 och har riktat sig till små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten. Genom projektet har företag fått möjlighet att höja sin kompetens inom digitalisering, innovation, interaktionsdesign och användarcentrerad utveckling.

Delprojekten har ofta skapat samhällsnytta och inspirerat SMF till hur teknik kan användas i olika typer av lösningar. Företagen har utvecklat prototyper i samverkan med oss och samtidigt fått se hur enkelt det kan vara att samarbeta med forskningsaktörer och forskningsinstitut.

Inom projektet har vi även bjudit in till workshops och öppna event som seminarier och öppet hus, och på så sätt har många fått möjlighet att ta del av innovationsprocesser. Många av de deltagande företagen har dessutom fått ett utökat nätverk i form av nya kundrelationer och samverkanspartners för innovation.

Vad innebär det i praktiken? Låt oss presentera några konkreta resultat:

  • 50 små eller medelstora företag har tagit del av kompetensutvecklingsaktiviteter eller andra kompetenshöjande aktiviteter, som workshops, seminarier, öppet hus och föreläsningar.
  • 11 företag har deltagit i innovationsprojekt inom huvudaktiviteterna innovations- och kartläggningsprojekt.
  • Totalt har 10 mindre och större prototyper tagits fram och testats, i samverkan mellan företag och RISE.
  • Vi har byggt upp en Teknikstudio som erbjuder möjlighet att testa nya teknik och ta del av metodstöd, inspirerande demos och andra verktyg för innovation. Här kan företag och forskare mötas för att t.ex. testa ny teknik, inspireras, prova nya metoder eller bygga prototyper.
  • DesignIT har presenterats vid två större seminarium; på Bokmässan i Göteborg 2019 och vid hälsokonferensen Vitalis 2019.
  • Projektet har utarbetat effektiva metoder och arbetssätt för att arbeta med horisontella kriterier och normkritiskt innovationsarbete.

Med andra ord, DesignIT har varit ett mycket lyckat och uppskattat projekt som i hög grad har nått sina mål, vilket även bekräftas i en extern utvärdering. Läs mer.

Vi avslutar nu DesignIT, men hemsidan www.designitnorth.se kommer att finnas kvar som en plattform för inspiration. Och misströsta inte. Arbetet fortsätter nu i HandsOn, ett treårigt strukturfondsprojekt som startade i januari 2020 och är ett fortsättningsprojekt på DesignIT. Här kommer vi att fortsätta inspirera företag till att utveckla sin innovationsförmåga och att höja sina kunskaper om interaktionsdesign och användarupplevelser. Flera företag och aktiviteter är redan igång. Gå in på projektets hemsida och läs mer. www.projekthandson.se

Vi ses!