BLOGG

RISE och NUITEQ testar innovativt verktyg för Brain Breaks under lektionstid

I samarbete med Sörböleskolan i Skellefteå undersöker RISE Interactive och teknikföretaget NUITEQ möjligheterna att utveckla ett digitalt hjälpmedel som kan främja arbetsklimatet i klassrummet.

Att fokusera på skolarbetet en hel lektion är svårt för många elever. För barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF), t.ex. ADHD, ADD och Asperger, är det ofta extra utmanande.

I ett innovationsprojekt vid högstadiet på Sörböleskolan i Skellefteå står vi inför att testa en prototyp för ett innovativt hjälpmedel som bygger på metoden Brain Breaks.

 

 

Vad är en Brain Break?

Att göra en Brain Break innebär att bryta en stillasittande aktivitet och göra något helt annat under några minuter. Fysisk rörelse ökar blodflödet i hjärnan och stimulerar nybildningen av nervceller i hippocampus, vilket kan förbättra inlärning, minne, koncentrationsförmåga och kreativitet. Studier visar att Brain Breaks har en positiv effekt på elevers prestationer i exempelvis matematik, svenska och engelska. Om aktiviteten dessutom är lustfylld ökar effekten ytterligare.

Hur kan Brain Breaks integreras i skolarbetet?

Många lärare tycker att Brain Breaks är bra, men det saknas kunskaper om hur metoden kan användas i praktiken. Det finns t.ex. många klipp med Brain Breaks på YouTube men anvisningar om hur metoden kan användas och nyttjas för olka målgrupper, exempelvis högstadieelever, saknas.

I projektet undersöker vi hur det är möjligt att implementera Brain Breaks på ett lämpligt sätt under lektioner. Genom workshops med elever och lärare på Sörböleskolan har vi identifierat utmaningar och vad som fungerar bra. Vi har nu börjat skissa på ett digitalt lättmanövrerat Brain Break-verktyg. Prototypen kommer att innehålla olika typer av Brain Breaks, allt från pulshöjande aktiviteter till lugna och mer avslappnande övningar.

Myrto Pitsava från Skellefteföretaget Nuiteq tar del av designprocessen för Brain Breaks-verktyget.

I designprocessen deltar NUITEQ, ett växande Skellefteåföretag som utvecklar pedagogisk mjukvara för pekskärmar/interaktiva multitouchskärmar med kunder över hela världen.

Den spännande fortsättningen kan du följa under hösten.