BLOGG

RISE testar lösning för tryggare skoltoaletter tillsammans med arkitektbyrå

Många elever går aldrig någonsin på toaletten under skoltid. I projektet Frizon utforskar RISE och arkitektbyrån Nordmark & Nordmark hur miljön i och omkring skoltoaletter kan bli trevligare och tryggare.

 

Något som ofta kommer fram i skolundersökningar är att toaletterna i skolan upplevs som ofräscha, men också väldigt otrygga. I vissa fall uppger så mycket som sju av tio elever att de vägrar att gå på toaletten i skolan. Det kan leda till problem, både på kort och lång sikt.

Skadligt för koncentration och hälsa

Problemet är väl förankrat hos uroterapeuter, läkare och skolsköterskor, som med jämna mellanrum slår larm. Att hålla sig hela skoldagen påverkar dels koncentrationen och kan dessutom vara riktigt skadligt för hälsan. Till exempel bör blåsan tömmas var tredje-fjärde timme, annars ökar risken att drabbas av medicinska problem som urinvägsinfektioner, blåsproblem och inkontinens.

Hur kan vi göra för att få fler elever att besöka toaletten under skoltid?


Hur kan vi få fler att vilja och våga gå på toaletten?

Innovationsprojektet Frizon slår ett slag för trevligare och tryggare skoltoaletter. Under fem veckor får eleverna testa och utvärdera en prototyp bestående av sensorstyrt ljud och sensorstyrda doftupplevelser i kombination med visuella element, i och utanför två skoltoaletter.
Forskning visar att naturen har positiva effekter på oss människor, både emotionellt, kognitivt och fysiskt. Väggmotiv, ljud och doft är därför hämtade från skog och vatten. Tanken är att skapa en trevlig och trygg frizon där man inte känner sig utpekad och iakttagen.
För att hitta en doft som gav associationer till naturen, och som var lämplig i den specifika miljön, samarbetade vi med designern Maria Juhlin, Formidabel // Senses Labs och doftkommunikatören Lars Holmgren, Nose som bland annat utforskar hur upplevelser kan skapas med hjälp av dofter.

Maskerande ljud i trapphus, utanför toaletter:

Ljud för välmående, inne i toaletter:

I projektet har Nordmark & Nordmark arkitekter AB bidragit till modellen, genom sina specialistkunskaper inom arkitektur. De får här unika möjligheter att lära sig mer om hur de kan arbeta med användartester på tidiga idéer och hur ljuddesign kan förstärka upplevelser i offentlig miljö.
Vår testbädd Manhemsskolan i Kalix gör det möjligt att testa lösningar i verklig miljö tillsammans med eleverna själva, vilka även bidrar med viktig feedback.
Efter testperioden kommer resultatet att utvärderas och sammanställas.