BLOGG

Skarpt läge i museiprojektet

Kommunikationsbyrån Samuraj medverkar i ett av våra innovationsprojekt i DesignIT. Tillsammans har vi tagit fram två nya koncept för berättande i museimiljö. Nu har vi testat idéerna på ett antal besökare hos Norrbottens Museum. 

Samuraj Kommunikation jobbar till vardags med marknadskommunikation och strategiskt varumärkesarbete. När våra vägar möttes hade de ett projekt på gång hos Norrbottens Museum– en analog utställning om en specifik historisk händelse förstärkt med ljud.
Genom att delta i DesignIT öppnades möjligheten att även testa ny teknik och undersöka skillnaderna mellan olika typer av berättande. Det resulterade i att vi tillsammans tog fram två olika koncept för berättande: en linjär variant med stöd av ljud och en icke linjär med stöd av AR-teknik och ljud.

Testpersonerna tog del av berättelsen om attentatet vid Norrskensflamman genom två olika former av berättande, varav den ena hade stöd av AR-teknik.

Händelsen som vi utgått från är attentatet vid tidningen Norrskensflamman 1940. Samuraj har skrivit manus till berättelsen medan vi på RISE Interactive har jobbat med ljud- och AR-produktion samt tillhandahållit den tekniska utrustningen vid testtillfället.

Testerna genomfördes under tre dagar vid Norrbottens Museum. Totalt har omkring 20 personer testat och jämfört de båda koncepten. Personal från museet, medarbetare från Samuraj och tio gymnasieelever från en medieklass har bidragit med bra input och värdefull feedback som i nästa steg ska utvärderas.

En av våra reflektioner är att de allra flesta testade AR för allra första gången. Ungdomarna förstod snabbt hur tekniken fungerar och började fundera vad den skulle kunna användas till. Denna målgrupp ses dessutom som särskilt intressant då de är framtidens museibesökare.

Elever från Kulturgymnasiet Lärkan i Luleå, Estetiska programmetskolan årskurs 3, bidrog med värdefull feedback.

Sara Json Lindmark, avdelningschef hos Norrbottens museum ser många nya möjligheter med att använda ny teknik i framtida museiproduktioner.

Genom att medverka i ett innovationsprojekt har Samuraj fått möjlighet att på ett enkelt sätt testa olika koncept och ny teknik och fått erfarenheter som i förlängningen kan leda till nya tjänster och produkter. Norrbottens Museum har i egenskap av testbädd fått ta del av samma insikter och kunskaper och har dessutom bidragit med värdefull feedback utifrån sina erfarenheter som museiproducenter.

Nu återstår att sammanställa resultatet och utvärdera projektet tillsammans med Samuraj och Norrbottens Museum.