BLOGG

På besök hos Manhemsskolan

Vi har hälsat hos Manhemsskolan i Kalix, en av våra testbäddar i DesignIT. Här ligger fokus på utveckling av den fysiska miljön, för att öka trivsel och välmående.

Rektor Ingegerd Dahlberg och eleverna Ellinor Sandberg, Ludvig Stenberg, Tove Winter och Isak Lundblom gav oss en rundvandring i Manhemsskolan.

Under vårt första besök fick vi bland annat möjlighet att bekanta oss med skolan och lokalerna . Rektor och fyra elever från årskurs 8 och 9 visade oss runt och gav sin bild om vad som fungerar bra och vad som skulle kunna förbättras i de lokaler som eleverna vistas i utanför lektionstid.

Nästa steg blir att ta fram idéer till ett koncept som vi sedan får möjlighet att testa och utvärdera i praktisk verklighet tillsammans med elever och personal.