BLOGG

Brokk i Skellefteå nytt samverkansföretag i DesignIT

DesignIT samverkar nu med Brokk i Skellefteå – världens ledande tillverkare av fjärrstyrda rivningsmaskiner. De utforskar möjligheterna att använda 360-video vid fjärrstyrning i gruvmiljöer, för att öka känslan av närvaro och effektivisera arbetet. Med ny teknik hoppas de få ännu bättre kontroll och mindre slitage på maskiner och utrustning.

Genom DesignIT får Brokk stöd och möjligheter att testa kontrollerad ljudåterkoppling, som ett komplement till den visuella informationen.

Vi ser fram emot ett spännande samarbete och kommer naturligtvis att följa upp arbetet här på bloggen.