Vilka företag kan vara med?

DesignIT riktar sig till alla små och medelstora företag (SMF) i Norrbotten, samt Skellefteå och Umeå i Västerbotten, som är nyfikna på att

 • öka sina kunskaper om innovation, interaktionsdesign och användarens upplevelse
 • öka sin innovationsförmåga genom konkret arbete i utvecklingsprojekt med interaktionsdesign och användarupplevelser.
 • vässa, bredda och utöka sitt erbjudande och sin produktportfölj.
 • hitta nya kunder och marknader.
 • prova på att samverka med forskningsaktörer.

Genom att utveckla små och medelstora företags kompetens inom interaktionsdesign ska projektet bidra till att utveckla nya koncept, prototyper och innovationer inom ett antal för regionen prioriterade områden.

Projektet har fyra erbjudanden:

 • INNOVATIONSPROJEKT
  Drivs av RISE Interactive i samarbete med testbäddar och SMF som får möjlighet att utveckla innovationer från idé till testbara prototyper.
 • KARTLÄGGNINGSPROJEKT
  En mindre avgränsad studie som syftar till fördjupad kunskap inom ett specifikt område.
 • KOMPETENSUTVECKLING
  Workshops och seminarier kring ämnen som innovation, interaktionsdesign och användarupplevelser.
 • INTERAKTIONSSPACE
  En ”verktygslåda” med teknisk utrustning och annat material som gör det möjligt för SMF och forskare att experimentera och testa/utveckla ny teknik som kan leda till nya idéer och prototyper.

För deltagande företag finns möjlighet att delta i hela innovationsprojekt eller delar av projektet.

DesignIT riktar sig främst till SMF, definierat som företag med mellan 10-250 anställda. Dörren är däremot inte stängd för mindre företag– det finns möjlighet att ta del av projektets aktiviteter, i mån av plats.