Vad är ett innovationsprojekt?

Ett innovationsprojekt inom DesignIT har tre huvudsakliga deltagare: små och medelstora företag (SMF), RISE Interactive och en testbädd. RISE Interactive och testbädden har innan innovationsprojektet startat i grova drag identifierat ett antal utmaningar där innovativ interaktionsdesign och användarupplevelser kan vara delar av lösningar.

Små och medelstora företag (SMF) anmäler intresse för att jobba med innovationsprojekt. När innovationsprojektet startas upp formuleras mål och aktiviteter för projektet så att deltagande företag utvecklas inom områdena innovation och interaktionsdesign.
Projektet leds av RISE Interactive och deltagande företag kan ta större eller mindre ansvar för aktiviteter.

Ett innovationsprojekt genomgår fyra faser: uppstart, kartläggning, konceptutveckling och utvärdering. Inom faserna genomförs ett antal olika aktiviteter såsom:

Uppstart:

 • möten och workshops med testbädd
 • sammansättning av projektgrupp (SMF, RISE, Testbädd)

Kartläggning av behov/utmaning:

 • omvärldsanalys
 • kartläggning av befintlig forskning eller teknik
 • enkäter hos testbädd eller slutanvändare
 • intervjuer med testbäddens nyckelpersoner
 • intervjuer med slutanvändare
 • observationer på plats vid testbädden

Konceptutveckling:

 • idéutveckling
 • konceptutveckling (workshops, designarbete mm.)
 • teknisk analys och utveckling
 • prototypbygge
 • användarstudier

Utvärdering:

 • test av prototyp i testbäddens miljö
 • utvärdering av test med olika mätmetoder