INBJUDAN till medverkan i innovationsprojekt inom besöksnäringen

DesignIT går in i nästa utvecklingsfas och vårt första innovationsprojekt är nu igång. Tillsammans med Norrbottens Museum kommer vi att undersöka hur digital teknik kan användas i utställningsverksamhet. Hur kan exempelvis 3D-teknik, Augmented Reality (AR) och ljuddesign nyttjas för att förhöja upplevelsen av ett museibesök? I projektet kommer vi att jobba med konceptutveckling, prototyping samt testa resultatet på slutanvändare i museets unika miljöer.

Vill ni ta del av våra resultat eller vara med och påverka?
Vi söker nu företag som i någon form vill ta del av processen, antingen som medskapare eller för att lära sig mer om innovationprocesser och initiera kontakt med forskare.

Låter det intressant?
Under vecka 4 och 5 finns vi tillgängliga för enskilda informationsträffar med små och medelstora företag i Luleå, Piteå och Skellefteå samt via Skype i övriga regionen. Kontakta oss för mer information och tidsbokning.

Stefan Lindberg: stefan.lindberg@ri.se

Adviva utvecklar produktidé med stöd av DesignIT

Inom DesignIT finns många olika möjligheter till samverkan och kompetensutveckling. Ett företag som tagit chansen är Adviva Företagshälsa i Gällivare.

Adviva är ett nytänkande företag vill jobba mer med innovation. De tog kontakt med oss för att få hjälp med att forma sina idéer kring en produkt som ska minska riskerna för olycksfall vid arbete.
– Som företagshälsovård möter vi företag och anställda efter olyckor. Vår innovation fokuserar på utmaningarna med att samordna arbetsmiljöarbetet mellan olika aktörer på en arbetsplats, i första hand inom industrin, säger företagets VD Kjell Degerman.

Efter några inledande möten har vi identifierat vad DesignIT kan bidra med. Vi kommer att ge stöd och feedback i ett kortare samarbete, där Adviva testar en förenklad interaktionsdesignprocess som en del i sitt innovationsarbete. RISE Interactie stöttar Adviva i att testa metoder som är vanliga inom interaktionsdesign och användarcentrerad utveckling. På så sätt hoppas vi bidra till deras utveckling och ge inspiration till att använda metoderna i deras framtida innovationsarbete.

Vill du och ert företag lära er mer om hur man kan utveckla en produkt eller tjänst med fokus på interaktionsdesign och användarupplevelser? 
Kontakta oss så berättar vi mer.

Fysisk rörelse i skolan på agendan vid workshop i Kalix

Vi har varit på besök hos Utbildningsförvaltningen i Kalix kommun, en av våra testbäddar inom utbildningsområdet. Sju engagerade deltagare från olika skolor och områden bidrog med värdefulla tankar och visioner i en workshop under temat fysisk rörelse i skolan.

Efter ett tidigare möte med oss har Kalix utbildning ringat in utvecklingsområdet hälsa och fysisk rörelse. Alla vet att motion är viktigt för hälsan. Samtidigt rör sig en stor del av befolkningen alldeles för lite eller inte alls. Ständigt kommer larmrapporter om att barn och unga blir allt mer stillasittande, vilket ger negativa effekter på folkhälsan både i nutid och på längre sikt.
Samstämmig forskning visar att fysisk aktivitet har mycket goda effekter på koncentration och inlärning. Allt pekar på att det finns stora vinster med att få in hälsobefrämjande förändringar i livsstilen så tidigt som möjligt i livet.

Skolans läroplan säger att alla elever ska erbjudas fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. I Kalix har utbildningsnämnden tagit ett beslut om att skolan ska jobba för ökad daglig fysisk aktivitet vid sidan om ämnet Idrott & hälsa. Det är en av anledningarna till att de tillsammans med oss vill utforska hur barn och unga kan stimuleras till mer rörelse i vardagen.

Vid workshopen deltog engagerade skolmedarbetare från olika områden och stadier. I små grupper fick de möjlighet att identifiera styrkor och möjligheter men också vilka utmaningar, rädslor och hinder som finns idag. De fick även beskriva hur drömscenariot skulle se ut.
Nästa steg blir att hitta nya metoder och möjligheter i gapet mellan nuläge och vision. Tillsammans ska vi identifiera ett eller flera case som kommer att ingå i ett konkret innovationsprojekt.
– Vi ser samarbetet som ett tillfälle att lära oss nya saker och en möjlighet att tänka nytt tillsammans. Det ska bli intressant att se vad det kan leda till, säger Elisabeth Karlsson, utvecklingsledare och verksamhetsutvecklare vid Utbildningsförvaltningen i Kalix.

Studiebesök hos Norrbottens Museum

Norrbottens Museum är en av våra värdefulla testbäddar i DesignIT. I ett första skede har vi tillsammans ringat in några möjliga utvecklingsområden, vilket så småningom ska mynna ut i ett konkret innovationsprojekt tillsammans där vi även kommer att involvera företag. Som ett led i  tidig konceptutveckling var vi igår på studiebesök för att få inspiration och uppslag till konkreta idéer.

 

En testbädd är en miljö där företag tillsammans med forskare kan testa och demonstrera nya lösningar och prototyper i praktisk verklighet, genom nära samarbeten med användare. För små- och medelstora företag ger testbädden en möjlighet att testa prototyper, få inblick i helt nya marknader och kanske knyta kontakt kontakter med en framtida kund.

 

Välbesökt event om AR/VR-teknik

Det var fullt hus hos oss igår när vi arrangerade ett lunchseminarium med Drop In-demo inom projektet DesignIT. Ett trettiotal personer från olika branscher och områden fick möjlighet att testa några AR/VR-lösningar. Vi passade även på att demonstrera några andra interaktiva lösningar som vi utvecklat hos RISE Interactive i Piteå.

Under lunchseminariet föreläste Björn Löfvendahl, vår kollega från RISE SICS i Västerås, om Virtual och Augmented Reality. Han berättade hur tekniken har vuxit fram och gav flera praktiska exempel på hur den används idag inom olika branscher. Dessutom hade han med sig ett par demos som visade tillämpningar inom industrin.

Inom projektet DesignIT bygger vi nu upp STUDION, där vi köper in och ger utrymme att praktiskt experimentera med ny teknik.

Vi vill gärna ha din input. Fyll därför i vår ENKÄT med tre enkla frågor om vilken teknik som skulle vara intressant att testa för just dig och ditt företag.

STORT TACK till alla som kom och besökte oss.
Tveka inte att höra av dig om du har frågor om DesignIT eller vill diskutera ett samarbete.

INBJUDAN till AR/VR-seminarium med Drop In-demo

Vilka möjligheter öppnar AR/VR-teknik för företag och industri?

DesignIT bjuder in till ett lunchseminarium på temat Augmented and Virtual Reality. Vi ger flera exempel på konkret användning och låter er inspireras av och uppleva tekniken på nära håll.

Björn Löfvendahl, interaktionsdesigner vid RISE SICS, berättar om olika typer av industriella tillämpningar och vart branschen är på väg. RISE Interactive informerar om projektet DesignIT, teknikstudion och samarbetsmöjligheter

Välj att delta vid Drop In Demo för- eller eftermiddag. Vi bjuder på lunchmacka. Eventet arrangeras av RISE Interactive i samarbete med RISE SICS och är kostnadsfritt.

Anmälan via länk nedan senast den 13 september (max tre personer per företag).
ANMÄLAN
FLYER

VARMT VÄLKOMMEN!

Kartläggningsprojekt för utveckling av framtidens äldreomsorg

DesignIT erbjuder många former av samarbeten med små och medelstora företag. Att samarbeta med oss är enkelt och bygger på ömsesidig dialog. 

Aleva Omsorg från Umeå är ett nytänkande företag inom äldreomsorgen som tog kontakt med oss efter att ha läst en artikel om projektet.

– Vår vision är ligga i framkant och utveckla framtidens äldreomsorg. Vi tittar bland annat på olika möjligheter att jobba mer med digitala verktyg i verksamheten. Eftersom ett av projektets fokusområden dessutom är vård och omsorg kände vi att det var mitt i prick för oss, säger Frida Nilsson som är delägare i företaget tillsammans med Aron Kristoffersson.

Efter några Skypemöten och en inledande workshop har Aleva Omsorg valt att jobba med oss i ett kartläggningsprojekt– en avgränsad och utforskande studie inom området interaktionsdesign. Tillsammans ringar vi in vilka områden de vill ha hjälp med att utveckla, matchat mot våra forskningsintressen. Utifrån vad vi kommer fram till syr vi ihop en konkret projektidé. Aleva Omsorg är redo att ta nästa steg .

– Det känns riktigt kul. Genom DesignIT får vi ett samarbete som kan hjälpa oss framåt i vår utvecklingsprocess, säger Aron Kristoffersson.

Att utveckla idéer tillsammans med oss behöver inte alls vara stort, svårt och krångligt. Vi riktar oss till företag oavsett bransch som har små eller stora behov av utveckling inom det digitala området. Kanske är det du och ditt företag? Tveka inte att höra av dig till oss.

Workshop om användarens upplevelse engagerade företag i Gällivare

Vi har varit i Gällivare med den första upplagan av Upplevelsen, en workshop om interaktionsdesign och användarens upplevelse. Det blev en intensiv och produktiv eftermiddag med deltagare från fem olika företag. 

UPPLEVELSEN bygger på korta teoretiska genomgångar varvat med eget arbete utifrån case som varje företag har med sig, dvs. en produkt eller tjänst från verksamheten som de vill ha hjälp med att utveckla.

Denna gång arrangerades workshopen hos Adviva Företagshälsa i Gällivare som även deltog själva, med en produktidé inom arbetsmiljö och säkerhet.

– Vi har fått många tips för att tydliggöra nuläget och lärt oss hur vi kan strukturera och titta på detaljer. Det hjälper oss att se vägen framåt och vad vi behöver satsa på och det blir konkret och mycket enklare när vi ska utveckla vår produkt och beskriva den för andra, säger Advivas VD Kjell Degerman som var mycket nöjd med arbetssättet, precis som kollegan Petra Åhl:

–  Det är så lätt att tänka att man har en lösning som passar utifrån de problem som vi tror finns, men genom att ta ett steg tillbaka och se utifrån användarens synvinkel kommer helt andra tankar. Det här var verkligen en wow-upplevelse.

Den första uppgiften var att skapa en persona, en tänkt användare som sedan testas mot olika scenarion och händelser. Genom att sätta sig in i användarens perspektiv kartläggs styrkor och svagheter som blir värdefull information i det fortsatta utvecklingsarbetet.

En väska fylld med post-it-lappar, färgpennor, klistermärken och allehanda pysselmaterial inspirerar till aktivitet och kreativitet.

Ann-Sofie Malmefjäll och Jennifer Björk från Gällivare Hälsocentral vill jobba med bemötandet och det första intrycket deras kunder får när de kommer in i receptionen. Precis som övriga deltagare hade de små eller inga kunskaper inom området interaktionsdesign sedan tidigare.

– Vi har lärt oss jättemycket. Vi har identifierat flera problem och börjat diskutera hur vi kan göra för att förhöja upplevelsen för våra besökare genom tydlighet, struktur och kommunikation.

Kevin Warrington från Visit Gällivare och Anna Larsson från Northern Culture arbetar båda inom besöksnäringen. Deras tankar kretsade omkring tänkta användare och hur de kan nå ut till sina kunder, till exempel med hjälp av nya digitala gränssnitt.

Sandra Cerboni och Ing-Mari Asteruv från Strukturum i Jokkmokk jobbar med näringsutveckling och utgick från sin elevmässa som de vill göra ännu bättre. Deras idé är en digital lösning som ger eleverna möjlighet att utvärdera och bidra till utvecklingen av mässan på ett kreativt sätt.
– Tidigare har vi nog jobbat mer med behovsanalys i vår verksamhet. Nu har vi fått ett sätt att strukturera användarupplevelsen och sätta ord på den. Vi kommer absolut att få användning för det som vi har lärt oss idag, säger Sandra Cerboni.

Kollegan Ing-Mari Asteruv uppskattade workshopformatet, med korta teoretiska pass och mycket eget arbete.
– Vi såg direkt omsättningen i praktiken eftersom vi fick ta med ett eget case i stället för att jobba med något påhittat. Det gör att det känns ännu mer relevant och på riktigt. Tiden har gått jättefort.

Efter tre intensiva timmar avslutades workshopen med en kort sammanfattning där alla fick berätta vad de jobbat med och vad de kommit fram till. Vi fick även tillfälle att diskutera vad en användarstudie kan användas till och vad som kan bli nästa steg för var och en.

Stort tack till alla deltagare för en rolig och intressant workshop. Vi ser fram emot att följa er resa mot nya spännande innovationer. 

DesignIT– interaktionsdesign med små och medelstora företag i fokus

DesignIT är ett nytt treårigt projekt som gör det enkelt för små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten att samverka med forskningsaktörer. Projektet finansieras av EU:s strukturfonder och huvudmålgruppen är företag med 10–250 anställda från olika branscher.

Målet är att öka kunskaperna om innovation, interaktionsdesign och användarupplevelser och att bygga broar till forskningsinstitut som kan leda till utveckling av fler nya digitala idéer och prototyper.
– Vi vill sänka tröskeln och göra det enkelt för små och medelstora företag att samverka med oss, säger Sofia Larsson, forskare hos RISE Interactive i Piteå och projektledare för DesignIT.

Studion i Piteå jobbar med forskning inom interaktionsdesign inom flera olika branscher och områden. Stor fokus ligger på samverkan med små och medelstora företag.
– Den ökande digitaliseringen i samhället och arbetslivet innebär att det är allt viktigare med satsningar på interaktionsdesign. Vi vill att våra kunskaper och erfarenheter från forskning ska nå ut till näringslivet i den övre norra regionen, säger Sofia Larsson.

Det finns olika sätt att delta i projektet. Den enklaste formen är att vara med i en workshop eller ta del av ett seminarium men det är också möjligt att vara med i ett fullskaligt innovationsprojekt, på ett sätt som passar företaget.
– Genom möten med företagare försöker vi hitta lämpliga samarbetsformer som kan ge ett värde för dem. Det kan till exempel vara en designworkshop för att vidareutveckla en egen produkt eller ett kartläggningsprojekt för att testa en ny teknik eller undersöka användbarhet.

Innovationsprojekten utgår från ett antal testbäddar som ger företag och forskare tillgång till praktiska testmiljöer och verkliga användare. Det innebär att de lösningar som utvecklas får stark verklighetsförankring.
– Genom innovationsprojekten får företagen praktisk erfarenhet av innovationsarbete och nya värdefulla kontakter som på sikt kan leda till nya produkter och marknader. Vi hoppas att många företag ska ta chansen att närma sig forskningsvärlden, säger Sofia Larsson.

Alla små och medelstora företag oavsett bransch är välkomna att höra av sig för att diskutera möjligheter att delta. Flera företag har redan visat intresse och några har även deltagit i inledande workshops. Till hösten kommer DesignIT bl.a. att bjuda in till seminarium om ny digital teknik och workshops om användarupplevelsen som utformas utifrån företagens behov.

DesignIT finansieras av Europeiska regionala strukturfonden, RISE AB, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Piteå kommun, Luleå kommun och Skellefteå kommun.

Vi deltar vid ”Tre vägar till Tillväxt” i Kalix

Vill du och ditt företag bli bättre rustat för utmaningar som berör samspelet mellan människa och ny teknik? 

RISE Interactive kommer till Kalix för att delta i eventet Tre vägar till tillväxt den 26 april. Vår designer Kristin Hammarberg och Sofia Larsson, forskare, presenterar projektet DesignIT och hur forskningsprojekt kan bidra till ökad förståelse för interaktionsdesign och innovationsprocesser i verksamheten. Genom att möta företag vill vi ta reda på vilka utmaningar som finns inom dessa områden, för att kunna utforma bra och enkla samarbetsformer i projektet.

Boka tid under samma dag för ditt företag att träffa Kristin och Sofia. De vill lyssna till vilka specifika behov och utmaningar inom interaktionsdesign, digitalisering och innovation ni står inför. Samtalet ger råd och tips och kan leda till att ni får hjälp med just er utmaning.

Tid: Onsdag 26 april, kl. 11:00-12:00.
Efter presentationen finns vi tillgängliga på plats. 
Plats: Hotell Valhall, Kalix

Anmälan och mer information om ”Tre vägar till tillväxt” finns här.

Boka tid med oss under dagen genom kristin.hammarberg@ri.se, 076-204 12 68

Varmt välkommen!