INBJUDAN till företag att medverka i våra innovationsprojekt

Vi söker nu fler små- och medelstora företag som vill samarbeta med oss. För närvarande har vi spännande projekt på gång med Luleå kommun, där vi kommer att jobba med ljudupplevelser på en busshållplats, Strömbackaskolan i Piteå där vi ska arbeta med digitala medier i skolan samt Manhemsskolan i Kalix och Trädgårdens äldrecentra i Piteå där fokus är att förhöja och förbättra upplevelser i den fysiska miljön.
Samverkan med oss kan se ut på många olika sätt. Det kan handla om allt från att bli medskapare till att få med sig nya kunskaper om innovation och interaktionsdesign genom att delta i mindre delar av processen.
 
Låter det intressant? Under vecka 34 och 35 finns vi tillgängliga för enskilda informationsträffar i Luleå, Piteå och Skellefteå samt via Skype i övriga regionen. Kontakta oss för tidsbokning eller om du har frågor:
Projektledare Sofia Larsson: sofia.larsson@ri.se

Öppet Hus med teknikstudioinvigning och AI-föreläsning

Igår öppnade vi dörrarna och bjöd in till lunchföreläsning om AI och invigning av vår nya teknikstudio. Det blev en trevlig tillställning med många besökare och flera uppskattade inslag. 

Vi hade besök av vår kollega Åsa Rudström,  forskare vid RISE SICS, som har en gedigen bakgrund inom AI och maskininlärning. Under lunchen föreläste hon om hur artificiell intelligens används idag, med flera exempel från praktisk tillämpning.

Under dagen hade vi även invigning av vår nya teknikstudio. Våra gäster fick testa några av våra prototyper och möjlighet att bl.a. bekanta sig med Microsoft Hololens, hologram, 360-video, rörelseinteraktion och olika typer av spännande ljudteknik som 3D-ljud och riktat ljud i vår ljuddusch.

Ta chansen att testa ny teknik tillsammans med oss!
Genom vår  teknikstudio har företag en unik möjlighet att på ett enkelt sätt testa ny teknik, exempelvis för att hitta tillämpningar i den egna verksamheten. Har du och ditt företag funderingar, till exempel kring ljuddesign eller inom AR/VR-området? För oss är ingen fråga för dum, för liten eller för stor. Hör av dig till oss eller kika förbi så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda och hur vi jobbar.

Ett populärt inslag var demo av Oregano, en applikation som gör det möjligt för besökare att interagera och spela på Orgel Acusticum,  helt utan förkunskaper. Funktionen gör det även möjligt att höra hur orgeln kan låta under konsert. Lösningen är utvecklad av RISE Interactive i samarbete med Studio Acusticum och Luleå tekniska universitet som äger instrumentet.

* Projektet Oregano ligger utanför DesignIT men är ett ett bra exempel på interaktionsdesign och vad ett samarbete med oss kan leda till.

Och så en liten film från dagen:

VARMT TACK TILL ALLA SOM KOM OCH BESÖKTE OSS!

 

Välkommen till OPEN HOUSE 11 juni med drop-in demo och lunchseminarium om artificiell intelligens

Teknikutvecklingen öppnar för nya spännande användningsområden inom i stort sett alla branscher. Nu öppnar vi dörrarna till vår nya teknikstudio och bjuder in alla oavsett förkunskaper till öppet hus med drop-in demo. Kom och låt dig inspireras av ny teknik och testa våra spännande prototyper.

Åsa Rudström, forskare vid RISE, håller under lunchen ett föredrag om artificiell intelligens (AI), där hon bland annat kommer att ge exempel på praktisk och nyttig tillämpning inom olika områden.

Drop-in Demo, kl. 10:30-12:00
Seminarium med lunchmacka, kl. 12:00-13:00
Drop-in Demo, kl. 13:00-14:30

Välj vid anmälan om du vill komma till för- eller eftermiddagens demotillfälle samt om du deltar vid seminariet. Vi bjuder på lunchmacka.

Eventet är kostnadsfritt.

VARMT VÄLKOMMEN!

På besök hos Manhemsskolan

Vi har hälsat hos Manhemsskolan i Kalix, en av våra testbäddar i DesignIT. Här ligger fokus på utveckling av den fysiska miljön, för att öka trivsel och välmående.

Rektor Ingegerd Dahlberg och eleverna Ellinor Sandberg, Ludvig Stenberg, Tove Winter och Isak Lundblom gav oss en rundvandring i Manhemsskolan.

Under vårt första besök fick vi bland annat möjlighet att bekanta oss med skolan och lokalerna . Rektor och fyra elever från årskurs 8 och 9 visade oss runt och gav sin bild om vad som fungerar bra och vad som skulle kunna förbättras i de lokaler som eleverna vistas i utanför lektionstid.

Nästa steg blir att ta fram idéer till ett koncept som vi sedan får möjlighet att testa och utvärdera i praktisk verklighet tillsammans med elever och personal.

 

Brokk i Skellefteå nytt samverkansföretag i DesignIT

DesignIT samverkar nu med Brokk i Skellefteå – världens ledande tillverkare av fjärrstyrda rivningsmaskiner. De utforskar möjligheterna att använda 360-video vid fjärrstyrning i gruvmiljöer, för att öka känslan av närvaro och effektivisera arbetet. Med ny teknik hoppas de få ännu bättre kontroll och mindre slitage på maskiner och utrustning.

Genom DesignIT får Brokk stöd och möjligheter att testa kontrollerad ljudåterkoppling, som ett komplement till den visuella informationen.

Vi ser fram emot ett spännande samarbete och kommer naturligtvis att följa upp arbetet här på bloggen.

INBJUDAN till medverkan i innovationsprojekt inom besöksnäringen

DesignIT går in i nästa utvecklingsfas och vårt första innovationsprojekt är nu igång. Tillsammans med Norrbottens Museum kommer vi att undersöka hur digital teknik kan användas i utställningsverksamhet. Hur kan exempelvis 3D-teknik, Augmented Reality (AR) och ljuddesign nyttjas för att förhöja upplevelsen av ett museibesök? I projektet kommer vi att jobba med konceptutveckling, prototyping samt testa resultatet på slutanvändare i museets unika miljöer.

Vill ni ta del av våra resultat eller vara med och påverka?
Vi söker nu företag som i någon form vill ta del av processen, antingen som medskapare eller för att lära sig mer om innovationprocesser och initiera kontakt med forskare.

Låter det intressant?
Under vecka 4 och 5 finns vi tillgängliga för enskilda informationsträffar med små och medelstora företag i Luleå, Piteå och Skellefteå samt via Skype i övriga regionen. Kontakta oss för mer information och tidsbokning.

Stefan Lindberg: stefan.lindberg@ri.se

Adviva utvecklar produktidé med stöd av DesignIT

Inom DesignIT finns många olika möjligheter till samverkan och kompetensutveckling. Ett företag som tagit chansen är Adviva Företagshälsa i Gällivare.

Adviva är ett nytänkande företag vill jobba mer med innovation. De tog kontakt med oss för att få hjälp med att forma sina idéer kring en produkt som ska minska riskerna för olycksfall vid arbete.
– Som företagshälsovård möter vi företag och anställda efter olyckor. Vår innovation fokuserar på utmaningarna med att samordna arbetsmiljöarbetet mellan olika aktörer på en arbetsplats, i första hand inom industrin, säger företagets VD Kjell Degerman.

Efter några inledande möten har vi identifierat vad DesignIT kan bidra med. Vi kommer att ge stöd och feedback i ett kortare samarbete, där Adviva testar en förenklad interaktionsdesignprocess som en del i sitt innovationsarbete. RISE Interactie stöttar Adviva i att testa metoder som är vanliga inom interaktionsdesign och användarcentrerad utveckling. På så sätt hoppas vi bidra till deras utveckling och ge inspiration till att använda metoderna i deras framtida innovationsarbete.

Vill du och ert företag lära er mer om hur man kan utveckla en produkt eller tjänst med fokus på interaktionsdesign och användarupplevelser? 
Kontakta oss så berättar vi mer.

Fysisk rörelse i skolan på agendan vid workshop i Kalix

Vi har varit på besök hos Utbildningsförvaltningen i Kalix kommun, en av våra testbäddar inom utbildningsområdet. Sju engagerade deltagare från olika skolor och områden bidrog med värdefulla tankar och visioner i en workshop under temat fysisk rörelse i skolan.

Efter ett tidigare möte med oss har Kalix utbildning ringat in utvecklingsområdet hälsa och fysisk rörelse. Alla vet att motion är viktigt för hälsan. Samtidigt rör sig en stor del av befolkningen alldeles för lite eller inte alls. Ständigt kommer larmrapporter om att barn och unga blir allt mer stillasittande, vilket ger negativa effekter på folkhälsan både i nutid och på längre sikt.
Samstämmig forskning visar att fysisk aktivitet har mycket goda effekter på koncentration och inlärning. Allt pekar på att det finns stora vinster med att få in hälsobefrämjande förändringar i livsstilen så tidigt som möjligt i livet.

Skolans läroplan säger att alla elever ska erbjudas fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. I Kalix har utbildningsnämnden tagit ett beslut om att skolan ska jobba för ökad daglig fysisk aktivitet vid sidan om ämnet Idrott & hälsa. Det är en av anledningarna till att de tillsammans med oss vill utforska hur barn och unga kan stimuleras till mer rörelse i vardagen.

Vid workshopen deltog engagerade skolmedarbetare från olika områden och stadier. I små grupper fick de möjlighet att identifiera styrkor och möjligheter men också vilka utmaningar, rädslor och hinder som finns idag. De fick även beskriva hur drömscenariot skulle se ut.
Nästa steg blir att hitta nya metoder och möjligheter i gapet mellan nuläge och vision. Tillsammans ska vi identifiera ett eller flera case som kommer att ingå i ett konkret innovationsprojekt.
– Vi ser samarbetet som ett tillfälle att lära oss nya saker och en möjlighet att tänka nytt tillsammans. Det ska bli intressant att se vad det kan leda till, säger Elisabeth Karlsson, utvecklingsledare och verksamhetsutvecklare vid Utbildningsförvaltningen i Kalix.

Studiebesök hos Norrbottens Museum

Norrbottens Museum är en av våra värdefulla testbäddar i DesignIT. I ett första skede har vi tillsammans ringat in några möjliga utvecklingsområden, vilket så småningom ska mynna ut i ett konkret innovationsprojekt tillsammans där vi även kommer att involvera företag. Som ett led i  tidig konceptutveckling var vi igår på studiebesök för att få inspiration och uppslag till konkreta idéer.

 

En testbädd är en miljö där företag tillsammans med forskare kan testa och demonstrera nya lösningar och prototyper i praktisk verklighet, genom nära samarbeten med användare. För små- och medelstora företag ger testbädden en möjlighet att testa prototyper, få inblick i helt nya marknader och kanske knyta kontakt kontakter med en framtida kund.

 

Välbesökt event om AR/VR-teknik

Det var fullt hus hos oss igår när vi arrangerade ett lunchseminarium med Drop In-demo inom projektet DesignIT. Ett trettiotal personer från olika branscher och områden fick möjlighet att testa några AR/VR-lösningar. Vi passade även på att demonstrera några andra interaktiva lösningar som vi utvecklat hos RISE Interactive i Piteå.

Under lunchseminariet föreläste Björn Löfvendahl, vår kollega från RISE SICS i Västerås, om Virtual och Augmented Reality. Han berättade hur tekniken har vuxit fram och gav flera praktiska exempel på hur den används idag inom olika branscher. Dessutom hade han med sig ett par demos som visade tillämpningar inom industrin.

Inom projektet DesignIT bygger vi nu upp STUDION, där vi köper in och ger utrymme att praktiskt experimentera med ny teknik.

Vi vill gärna ha din input. Fyll därför i vår ENKÄT med tre enkla frågor om vilken teknik som skulle vara intressant att testa för just dig och ditt företag.

STORT TACK till alla som kom och besökte oss.
Tveka inte att höra av dig om du har frågor om DesignIT eller vill diskutera ett samarbete.