DesignIT

En satsning på interaktionsdesign i små och medelstora företag.

Här har vi samlat resultat från en mängd innovationsprojekt, fördjupningar och kompetensutvecklingsinsatser som vi har genomfört tillsammans med företag i regionen.

 

Upplevelselådor

Upplevelselådor

Hur kan vi skapa en mer stimulerande miljö för äldre?

Snackis – nyheter som tar plats

Snackis – nyheter som tar plats

Hur kan en elevredaktion ges makt över flödet från lokaltidning och lyfta nyheter och frågor i en skolmiljö?

Frizon

Frizon

Hur kan vi bidra till en bättre miljö i och runt skoltoaletter?

Brain Breaks

Brain Breaks

Kan en applikation till stöd göra det lättare för lärare att hålla Brain Breaks med en klass?

Känsligt

Känsligt

I detta projekt utforskar vi koncept som kan användas för att reflektera kring vårt mående och våra känslor.

Teknikstudion

Teknikstudion

I teknikstudion har vi samlat teknik som företag varit intresserade av samt demos till dessa och från våra olika delprojekt.

Kura ihop

Kura ihop

Hur funkar en ljudinstallation som uppmuntrar till interaktion mellan människor i en offentlig utemiljö och hur kan tekniken användas i besöksnäring?

Flamman. En historia – två berättartekniker

Flamman. En historia – två berättartekniker

RISE Interactive i samarbete med Samuraj Kommunikation AB utforskar vilka möjligheter det finns att använda AR och ljud som berättarmedium

Ljudsätt Do-It-Yourself

Ljudsätt Do-It-Yourself

Hur kan företag inom besöksnäring på egen hand skapa ljudupplevelser med enkel och tillgänglig teknik?

Innovationsstöd på distans

Innovationsstöd på distans

Ett kartläggningsprojekt tillsammans med Adviva Företagshälsa

Inbäddad teknik för interaktion

Inbäddad teknik för interaktion

Här finns exempel på teknik där man kan gömma interaktionen och tekniken.

Röstinteraktion

Röstinteraktion

I detta kartläggnignsprojekt testar vi olika tekniker för röstinteraktion.

Ljud och välbefinnande

Ljud och välbefinnande

Hur kan vi utforma ljudinstallationer som skapar välbefinnande?

Design av hälsodata

Design av hälsodata

Hur kan vi gestalta och använda hälsodata i hemsjukvården så att det skapar värde för både vårdgivare och brukare?

Kontrollerad ljudåterkoppling vid fjärrstyrning

Kontrollerad ljudåterkoppling vid fjärrstyrning

Här testar Brokk och DesignIT möjligheter att testa kontrollerad ljudåterkoppling, som ett komplement till den visuella informationen i en fjärrstyrningslösning för en gruvmaskin.

Workshops

Workshops

Metoder och resurser

Metoder och resurser

I DesignIT har vi dokumenterat de metoder och arbetssätt som varit framgångsrika. Se och ladda ner några av dem här.

Events

Events

Seminarier, workshops och öppet hus.

Blogg

AKTUELLT EVENT med gästföreläsare Carl Heath

Välkommen till en inspirerande förmiddag med RISE Interactive och Carl Heath Vår kollega Carl Heath kommer till Luleå för att hålla en föreläsning inom ramen för skola och digitaliserig: Livslångt lärande i en digital tid. RISE Interactive bjuder in företag, personer...