CASE

Känsligt

Inspirerande sätt att lära om känslor 

 

I detta innovationsprojekt utforskar vi ideér som bidrar till att unga personer lär sig att känna igen och förstå mer om känslor, vilket som kan göra stor skillnad för den psykiska hälsan.

 

I projektet som pågår under 2019 har RISE tillsammans med företaget Björnmamman fått möjlighet att utforska verktyg för att jobba förebyggande kring psykisk hälsa och mer specifikt för att stärka ungdomars kunskaper om känslor. Området psykisk ohälsa har också prioriterats  av Region Norrbotten som utgör testbädd i detta innovationsprojekt.

I arbetet med att avgränsa och hitta en lagom utmaning för detta case ingick att både fånga behov inom professionen samt matcha inriktningen med det företag som projektet skulle samarbeta med, Björnmamman i Skellefteå. Efter samtal med de som arbetar i området (personer inom barn- och ungdomspsykiatri, ungdomsmottagning, skolsköterskor, skolkuratorer och även inom studenthälsovård) avgränsade vi vårt innovationscase.

Arbetet framåt:

  • Under augusti-oktober 2019 arbetar projektet med kunskapsinhämtning, konceptutveckling, prototyping.
  • Tester av konceptet kommer att göras med ungdomar under november 2019.

Samarbete med företaget Björnmamman

Företaget Björnmamman har deltagit i två stycken workshops ihop med RISE om interaktionsdesign i uppstarten och i tidig konceptutveckling under arbetet med projektet ”Känsligt”.  De har även varit med och genomfört workshop med användare (ungdomar) och kommer att vara aktiva parter i test och utvärdering. Utöver att bidra till slutresultatet får även företaget nya praktiska erfarenhet av innovation och inspiration till nya arbetssätt och medtoder för att jobba med insteraktionsdesign.

 

Ethel Johnsson och Max Stare på företaget Björnmamman i Skellefteå.

Workshops med ungdomar

För att samla underlag till konceptet genomförde vi workshops kring känslor och självupplevda eller påhittade scenarior som skapat känslor. De unga fick besrkiva en händelse, känsla, fysiska förnimmelser, handlingar som sedan ska utgöra grunden för vidareutveckling.

Material för workshop med ungdoma, en mallar för att ta fram känsloscenarier, idéer samt ”känslokort” för att underlätta att tänka och skapa scenarier under workshopen.