CASE

Metoder och resurser

Praktiska verktyg för innovation

 
Vi fångar ständigt upp och utvecklar metoder och arbetssätt som kan underlätta och inspirera i design- och innovationsprocessen. Här vill vi dela med oss av några exempel som vi hoppas kan vara användbara för er.

Testa metoder på egen hand

Perspektivkort

Metoden påminner oss om att människor är olika och inspirerar oss att utveckla innovativa och inkluderande lösningar.

Ladda ner

Ljudsätt DIY

Materialet är en vägledning i att använda teknik för att skapa egna ljudupplevelser på ett enkelt och inspirerande sätt.

Ladda ner  

Utmaning och drömläge

Korten hjälper oss att ringa in vad problemet faktiskt är, hur vi skulle vilja att det fungerade och samlar snabba idéer kring hur vi kan tänkas lösa det.

Ladda ner 

Workshops

Inom DesignIT erbjuds även flera olika typer av handledda och workshops, skräddasydda efter företags behov. Läs mer här.