Skarpt läge i museiprojektet

Kommunikationsbyrån Samuraj medverkar i ett av våra innovationsprojekt i DesignIT. Tillsammans har vi tagit fram två nya koncept för berättande i museimiljö. Nu har vi testat idéerna på ett antal besökare hos Norrbottens Museum. 

Samuraj Kommunikation jobbar till vardags med marknadskommunikation och strategiskt varumärkesarbete. När våra vägar möttes hade de ett projekt på gång hos Norrbottens Museum– en analog utställning om en specifik historisk händelse förstärkt med ljud.
Genom att delta i DesignIT öppnades möjligheten att även testa ny teknik och undersöka skillnaderna mellan olika typer av berättande. Det resulterade i att vi tillsammans tog fram två olika koncept för berättande: en linjär variant med stöd av ljud och en icke linjär med stöd av AR-teknik och ljud.

Testpersonerna tog del av berättelsen om attentatet vid Norrskensflamman genom två olika former av berättande, varav den ena hade stöd av AR-teknik.

Händelsen som vi utgått från är attentatet vid tidningen Norrskensflamman 1940. Samuraj har skrivit manus till berättelsen medan vi på RISE Interactive har jobbat med ljud- och AR-produktion samt tillhandahållit den tekniska utrustningen vid testtillfället.

Testerna genomfördes under tre dagar vid Norrbottens Museum. Totalt har omkring 20 personer testat och jämfört de båda koncepten. Personal från museet, medarbetare från Samuraj och tio gymnasieelever från en medieklass har bidragit med bra input och värdefull feedback som i nästa steg ska utvärderas.

En av våra reflektioner är att de allra flesta testade AR för allra första gången. Ungdomarna förstod snabbt hur tekniken fungerar och började fundera vad den skulle kunna användas till. Denna målgrupp ses dessutom som särskilt intressant då de är framtidens museibesökare.

Elever från Kulturgymnasiet Lärkan i Luleå, Estetiska programmetskolan årskurs 3, bidrog med värdefull feedback.
Sara Json Lindmark, avdelningschef hos Norrbottens museum ser många nya möjligheter med att använda ny teknik i framtida museiproduktioner.

Genom att medverka i ett innovationsprojekt har Samuraj fått möjlighet att på ett enkelt sätt testa olika koncept och ny teknik och fått erfarenheter som i förlängningen kan leda till nya tjänster och produkter. Norrbottens Museum har i egenskap av testbädd fått ta del av samma insikter och kunskaper och har dessutom bidragit med värdefull feedback utifrån sina erfarenheter som museiproducenter.

Nu återstår att sammanställa resultatet och utvärdera projektet tillsammans med Samuraj och Norrbottens Museum.

Strömbackaskolan testbädd i projekt med fokus på ungdomar och nyheter

Hur kan nyheter ta plats på nya sätt i ungdomars vardag? Det ska vi undersöka i ett kommande innovationsprojekt, med Strömbackaskolan som testbädd.

RISE Interactive har i tidigare projekt kartlagt ungdomars medieanvändning. Där har vi bland annat kunnat bekräfta det även medierna själva ser, dvs. att nyhetskonsumtionen har blivit allt mer sluten och individuell. Inte minst ungdomar tar del av nyheter genom sina mobiler och datorer och läser t.ex. inte papperstidningen i särskilt hög grad. Det innebär i förlängningen att de lägereldar där vi traditionellt diskuterat aktuella händelser tillsammans är på väg att försvinna.

I detta innovationsprojekt samarbetar vi med Piteå-TIdningen för att ta fram konceptidéer som bygger på att låta nyheter ta plats i rummet för att skapa ”snackisar”. Idéerna kommer att testas med elever i på Strömbackaskolan i deras offentliga skolmiljöer. I veckan har vi besökt skolan för att prata med lärare och dokumentera lokalerna.

Nu ser vi verkligen fram emot att börja skissa på innovativa idéer.

Samuraj testar ny teknik för storytelling tillsammans med RISE Interactive

Vårt innovationsprojekt hos Norrbottens Museum är inne i en ny spännande fas. Tillsammans med Samuraj Kommunikation har vi tagit fram konceptidéer för nya sätt att uppleva en museiutställning.
– Det känns som ett jättespännande samarbete, säger Christer Engberg, regissör och manusförfattare.

Samuraj är en kommunikationsbyrå som jobbar med marknadskommunikation och strategiskt varumärkesarbete med digital teknik som film, 3D och rörlig media. I sitt arbete tittar de även mycket på ny teknik som VR och AR.
– För oss är storyn alltid viktigast men det öppnas nya möjligheter med tekniken. Vi ser den som ett berättarverktyg, säger Tomas Ek, projektledare hos Samuraj.

När vi på RISE Interactive i Piteå kom i kontakt med Samuraj hade de redan ett projekt på gång med Norrbottens Museum. Tanken var att producera en analog utställning om en specifik historisk händelse och förstärka den med ljud.
Genom samarbetet med DesignIT öppnades möjligheten att även testa visuella verktyg genom AR (artificiell intelligens).
– Vi vill jobba med att dramatisera, beröra och försätta besökaren i en stämning. I det här fallet låter vi historien berätta sig själv i ett rum. Fördelen med AR är att det går att bygga på det dramatiska på ett helt annat sätt, säger Christer Engberg.

Utifrån en historisk berättelse har  två konceptidéer vuxit fram, en linjär berättelse med ljudeffekter  och en icke-linjär berättelse med AR-teknik. Samuraj har skrivit manus medan RISE har jobbat med teknikutvecklingen. I nästa steg  kommer vi att göra en användarstudie där museibesökare får utvärdera modellerna i en utställningsmiljö hos Norrbottens Museum.

Vad får ni ut av att jobba med DesignIT?
– Vi är ett litet kommersiellt företag och ofta har vi massor av idéer när vi jobbar med en kund. Normalt hade vi behövt välja väg eftersom det inte är möjligt att testa alla. Här får vi möjligheten att provtrycka vad som fungerar innan vi chansar och går vidare, utan att det kostar oss en massa pengar. Det är den stora vinsten.

Vilken historisk berättelse det handlar om? Ja, det avslöjar vi till hösten.

INBJUDAN till företag att medverka i våra innovationsprojekt

Vi söker nu fler små- och medelstora företag som vill samarbeta med oss. För närvarande har vi spännande projekt på gång med Luleå kommun, där vi kommer att jobba med ljudupplevelser på en busshållplats, Strömbackaskolan i Piteå där vi ska arbeta med digitala medier i skolan samt Manhemsskolan i Kalix och Trädgårdens äldrecentra i Piteå där fokus är att förhöja och förbättra upplevelser i den fysiska miljön.
Samverkan med oss kan se ut på många olika sätt. Det kan handla om allt från att bli medskapare till att få med sig nya kunskaper om innovation och interaktionsdesign genom att delta i mindre delar av processen.
 
Låter det intressant? Under vecka 34 och 35 finns vi tillgängliga för enskilda informationsträffar i Luleå, Piteå och Skellefteå samt via Skype i övriga regionen. Kontakta oss för tidsbokning eller om du har frågor:
Projektledare Sofia Larsson: sofia.larsson@ri.se

Öppet Hus med teknikstudioinvigning och AI-föreläsning

Igår öppnade vi dörrarna och bjöd in till lunchföreläsning om AI och invigning av vår nya teknikstudio. Det blev en trevlig tillställning med många besökare och flera uppskattade inslag. 

Vi hade besök av vår kollega Åsa Rudström,  forskare vid RISE SICS, som har en gedigen bakgrund inom AI och maskininlärning. Under lunchen föreläste hon om hur artificiell intelligens används idag, med flera exempel från praktisk tillämpning.

Under dagen hade vi även invigning av vår nya teknikstudio. Våra gäster fick testa några av våra prototyper och möjlighet att bl.a. bekanta sig med Microsoft Hololens, hologram, 360-video, rörelseinteraktion och olika typer av spännande ljudteknik som 3D-ljud och riktat ljud i vår ljuddusch.

Ta chansen att testa ny teknik tillsammans med oss!
Genom vår  teknikstudio har företag en unik möjlighet att på ett enkelt sätt testa ny teknik, exempelvis för att hitta tillämpningar i den egna verksamheten. Har du och ditt företag funderingar, till exempel kring ljuddesign eller inom AR/VR-området? För oss är ingen fråga för dum, för liten eller för stor. Hör av dig till oss eller kika förbi så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda och hur vi jobbar.

Ett populärt inslag var demo av Oregano, en applikation som gör det möjligt för besökare att interagera och spela på Orgel Acusticum,  helt utan förkunskaper. Funktionen gör det även möjligt att höra hur orgeln kan låta under konsert. Lösningen är utvecklad av RISE Interactive i samarbete med Studio Acusticum och Luleå tekniska universitet som äger instrumentet.

* Projektet Oregano ligger utanför DesignIT men är ett ett bra exempel på interaktionsdesign och vad ett samarbete med oss kan leda till.

Och så en liten film från dagen:

VARMT TACK TILL ALLA SOM KOM OCH BESÖKTE OSS!

 

Välkommen till OPEN HOUSE 11 juni med drop-in demo och lunchseminarium om artificiell intelligens

Teknikutvecklingen öppnar för nya spännande användningsområden inom i stort sett alla branscher. Nu öppnar vi dörrarna till vår nya teknikstudio och bjuder in alla oavsett förkunskaper till öppet hus med drop-in demo. Kom och låt dig inspireras av ny teknik och testa våra spännande prototyper.

Åsa Rudström, forskare vid RISE, håller under lunchen ett föredrag om artificiell intelligens (AI), där hon bland annat kommer att ge exempel på praktisk och nyttig tillämpning inom olika områden.

Drop-in Demo, kl. 10:30-12:00
Seminarium med lunchmacka, kl. 12:00-13:00
Drop-in Demo, kl. 13:00-14:30

Välj vid anmälan om du vill komma till för- eller eftermiddagens demotillfälle samt om du deltar vid seminariet. Vi bjuder på lunchmacka.

Eventet är kostnadsfritt.

VARMT VÄLKOMMEN!

På besök hos Manhemsskolan

Vi har hälsat hos Manhemsskolan i Kalix, en av våra testbäddar i DesignIT. Här ligger fokus på utveckling av den fysiska miljön, för att öka trivsel och välmående.

Rektor Ingegerd Dahlberg och eleverna Ellinor Sandberg, Ludvig Stenberg, Tove Winter och Isak Lundblom gav oss en rundvandring i Manhemsskolan.

Under vårt första besök fick vi bland annat möjlighet att bekanta oss med skolan och lokalerna . Rektor och fyra elever från årskurs 8 och 9 visade oss runt och gav sin bild om vad som fungerar bra och vad som skulle kunna förbättras i de lokaler som eleverna vistas i utanför lektionstid.

Nästa steg blir att ta fram idéer till ett koncept som vi sedan får möjlighet att testa och utvärdera i praktisk verklighet tillsammans med elever och personal.

 

Brokk i Skellefteå nytt samverkansföretag i DesignIT

DesignIT samverkar nu med Brokk i Skellefteå – världens ledande tillverkare av fjärrstyrda rivningsmaskiner. De utforskar möjligheterna att använda 360-video vid fjärrstyrning i gruvmiljöer, för att öka känslan av närvaro och effektivisera arbetet. Med ny teknik hoppas de få ännu bättre kontroll och mindre slitage på maskiner och utrustning.

Genom DesignIT får Brokk stöd och möjligheter att testa kontrollerad ljudåterkoppling, som ett komplement till den visuella informationen.

Vi ser fram emot ett spännande samarbete och kommer naturligtvis att följa upp arbetet här på bloggen.

INBJUDAN till medverkan i innovationsprojekt inom besöksnäringen

DesignIT går in i nästa utvecklingsfas och vårt första innovationsprojekt är nu igång. Tillsammans med Norrbottens Museum kommer vi att undersöka hur digital teknik kan användas i utställningsverksamhet. Hur kan exempelvis 3D-teknik, Augmented Reality (AR) och ljuddesign nyttjas för att förhöja upplevelsen av ett museibesök? I projektet kommer vi att jobba med konceptutveckling, prototyping samt testa resultatet på slutanvändare i museets unika miljöer.

Vill ni ta del av våra resultat eller vara med och påverka?
Vi söker nu företag som i någon form vill ta del av processen, antingen som medskapare eller för att lära sig mer om innovationprocesser och initiera kontakt med forskare.

Låter det intressant?
Under vecka 4 och 5 finns vi tillgängliga för enskilda informationsträffar med små och medelstora företag i Luleå, Piteå och Skellefteå samt via Skype i övriga regionen. Kontakta oss för mer information och tidsbokning.

Stefan Lindberg: stefan.lindberg@ri.se