INBJUDAN till medverkan i kommande innovationsprojekt

Vi söker nu fler små- och medelstora företag som är intresserade av att lära sig mer om ny teknik och innovation. Flera intressanta innoationsprojekt är igång. Dessutom kommer vi inom kort att starta upp nya projekt vid Sörböleskolan i Skellefteå där vi ska arbeta med fysiska lärmiljöer, Trädgårdens äldrecentra i Piteå där fokus är att förhöja och förbättra upplevelsen för de äldre med hjälp av ny teknik samt hos Region Norrbotten där vi ska söka innovativa lösningar inom hälsa och sjukvård.
 
Kan det här vara något för dig och ditt företag?
Samverkan med oss kan se ut på många olika sätt. Det kan handla om allt från att bli medskapare i ett projekt till att få med sig nya kunskaper om innovation och interaktionsdesign genom att delta i mindre delar av processen.
 
Låter det intressant?
Under
vecka 2 och 3 kommer vi att finnas tillgängliga för enskilda INFORMATIONSTRÄFFAR i Luleå, Piteå och Skellefteå samt via Skype i övriga regionen.
Kontakta oss för tidsbokning eller om du har frågor.

Trädgårdens äldrecentra testbädd i projekt med fokus på äldre och välmående

Kan ny teknik användas för att skapa upplevelser som stimulerar äldre och sätter guldkant på deras tillvaro? Det ska RISE ICT Interactive i Piteå utforska i ett kommande innovationsprojekt. Nu söker vi företag som i någon form vill vara med på resan.

Trädgårdens äldrecentra i centrala Piteå öppnade 2016 och har 36 korttidsplatser för avlastning och utredning. Målet har från start varit att erbjuda en välkomnande och omhändertagande miljö och att skapa en hotellkänsla där de vårdtagande ses som gäster.

Vi på RISE Interactive vill utforska om vi med hjälp av ny teknik förhöja upplevelsen för de äldre ytterligare. I detta projekt får vi möjlighet att testa idéer med riktiga användare i form av gäster och personal vid Trädgårdens äldrecentra, som är vår testbädd.

Under hösten har vi träffat en aktivitetsgrupp och genomfört en workshop med personal på Trädgården, för att få reda på vilken typ av upplevelser som skulle kunna vara lämpliga att testa i denna miljö under en period.

Vill du och ditt företag ta del av våra resultat eller vara med och utveckla idéer och koncept?
Nu söker vi små- och medelstora företag som i någon form vill ta del av processen. Samverkan med oss kan se ut på många olika sätt. Det kan handla om allt från att bli medskapare till att få med sig nya kunskaper om innovation och interaktionsdesign genom att delta i mindre delar av processen.

Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer.

Lunchseminarium med UX-inspiration

Idag har DesignIT arrangerat en lunchföreläsning vid The Great Northern i Skellefteå. Vi bjöd på en lunchmacka och vår gästföreläsare Anna Selmarker, UX chef vid Husqvarna Global Design, gav en bild av Husqvarnas pågående digitaliseringsresa och hur de jobbar utifrån användarupplevelsen.

Stort tack till Anna och alla som kom och lyssnade!

Och så en liten film…

 

 

RISE och Piteå-Tidningen samarbetar för att skapa snackisar kring nyheter i skolan

Nu är vi igång med ett nytt spännande innovationsprojekt i DesignIT. I ”Snackis – nyheter som tar plats” ska RISE Interactive tillsammans med Piteå-Tidningen och med Strömbackaskolan som testbädd testa koncept för hur nyheter kan ta plats på nya sätt i skolmiljö.
– Det är mycket värdefullt för oss att få kunskaper om hur unga konsumerar media och nyheter, säger Sebastian Sandsten, vd Piteå-Tidningen.

Att medielandskapet har förändrats i takt med digitaliseringen är inget nytt. Inte minst har vårt sätt att konsumera nyheter förändrats.
– Tidigare fungerade exempelvis dagstidningen som något vi samlades och diskuterade naturligt kring. Idag har nyhetskonsumtionen blivit allt mer sluten och vi tar allt mer del av nyheter på individuell nivå genom våra datorer och mobiler, säger Sofia Larsson, medieforskare och projektledare hos RISE Interactive som tidigare har genomfört projekt för att undersöka ungdomars medievanor.

Alla mediehus söker nycklarna till hur nyhetsförmedlingen kommer att se ut i framtiden. Inte minst vill man få reda på hur ungdomar konsumerar nyheter.
– Ungdomarna är en oerhört viktig målgrupp för oss, de är ju framtidens nyhetskonsumenter. Vi vill veta hur de tar del av nyheter och vad vi behöver göra eller skriva om för att nå dem, säger Sebastian Sandsten.

I projektet ”Snackis – nyheter som tar plats” tar vi ett kliv från mobiler och skärmar. I stället vill vi nyttja det fysiska rummet för att tillgängliggöra och visualisera nyheter genom ljud, text och bild. Tillsammans med Piteå-Tidningen utformar RISE Interactive ett antal koncept där nyhetsinnehåll kommer att förmedlas på innovativa sätt. Idéerna kommer att testas med gymnasieelever och i samråd med lärare, i de offentliga miljöerna på Strömbackaskolan i Piteå.
Läs mer om testbädden här

Förhoppningen är att stimulera och engagera till diskussioner kring aktuella händelser och att skapa nya lägereldar att samlas kring. I ett större perspektiv ska projektet även undersöka hur lokaltidningar kan utveckla samarbeten med skolan i allmänhet.

Piteå-Tidningen får genom att delta i projektet lära sig mer om själva användarupplevelsen, vilket i förlängningen exempelvis kan leda till att tidningen når ut till fler ungdomar.
– Vi jobbar i en bransch där vi mäter mycket data utifrån det vi skriver och tror att vi ska nå unga på det sättet. I det här projektet får vi unika möjligheter att undersöka ungdomars beteende som nyhetskonsumenter. Det är jätteintressant, säger Sebastian Sandsten som uppskattar samarbetet i DesignIT.
– För oss blir det allt viktigare att lämna gamla hjulspår. Vi vill lära oss att tänka nytt och testa nya saker och det här är ett sätt för oss att bli mer innovativa. Det är mycket värdefullt för oss att samarbeta med RISE Interactive.

Bilden: Sebastian Sandsten, vd Piteå-Tidningen och Eva Lestander, byråchef PT Lab.

Skarpt läge i museiprojektet

Kommunikationsbyrån Samuraj medverkar i ett av våra innovationsprojekt i DesignIT. Tillsammans har vi tagit fram två nya koncept för berättande i museimiljö. Nu har vi testat idéerna på ett antal besökare hos Norrbottens Museum. 

Samuraj Kommunikation jobbar till vardags med marknadskommunikation och strategiskt varumärkesarbete. När våra vägar möttes hade de ett projekt på gång hos Norrbottens Museum– en analog utställning om en specifik historisk händelse förstärkt med ljud.
Genom att delta i DesignIT öppnades möjligheten att även testa ny teknik och undersöka skillnaderna mellan olika typer av berättande. Det resulterade i att vi tillsammans tog fram två olika koncept för berättande: en linjär variant med stöd av ljud och en icke linjär med stöd av AR-teknik och ljud.

Testpersonerna tog del av berättelsen om attentatet vid Norrskensflamman genom två olika former av berättande, varav den ena hade stöd av AR-teknik.

Händelsen som vi utgått från är attentatet vid tidningen Norrskensflamman 1940. Samuraj har skrivit manus till berättelsen medan vi på RISE Interactive har jobbat med ljud- och AR-produktion samt tillhandahållit den tekniska utrustningen vid testtillfället.

Testerna genomfördes under tre dagar vid Norrbottens Museum. Totalt har omkring 20 personer testat och jämfört de båda koncepten. Personal från museet, medarbetare från Samuraj och tio gymnasieelever från en medieklass har bidragit med bra input och värdefull feedback som i nästa steg ska utvärderas.

En av våra reflektioner är att de allra flesta testade AR för allra första gången. Ungdomarna förstod snabbt hur tekniken fungerar och började fundera vad den skulle kunna användas till. Denna målgrupp ses dessutom som särskilt intressant då de är framtidens museibesökare.

Elever från Kulturgymnasiet Lärkan i Luleå, Estetiska programmetskolan årskurs 3, bidrog med värdefull feedback.
Sara Json Lindmark, avdelningschef hos Norrbottens museum ser många nya möjligheter med att använda ny teknik i framtida museiproduktioner.

Genom att medverka i ett innovationsprojekt har Samuraj fått möjlighet att på ett enkelt sätt testa olika koncept och ny teknik och fått erfarenheter som i förlängningen kan leda till nya tjänster och produkter. Norrbottens Museum har i egenskap av testbädd fått ta del av samma insikter och kunskaper och har dessutom bidragit med värdefull feedback utifrån sina erfarenheter som museiproducenter.

Nu återstår att sammanställa resultatet och utvärdera projektet tillsammans med Samuraj och Norrbottens Museum.

Strömbackaskolan testbädd i projekt med fokus på ungdomar och nyheter

Hur kan nyheter ta plats på nya sätt i ungdomars vardag? Det ska vi undersöka i ett kommande innovationsprojekt, med Strömbackaskolan som testbädd.

RISE Interactive har i tidigare projekt kartlagt ungdomars medieanvändning. Där har vi bland annat kunnat bekräfta det även medierna själva ser, dvs. att nyhetskonsumtionen har blivit allt mer sluten och individuell. Inte minst ungdomar tar del av nyheter genom sina mobiler och datorer och läser t.ex. inte papperstidningen i särskilt hög grad. Det innebär i förlängningen att de lägereldar där vi traditionellt diskuterat aktuella händelser tillsammans är på väg att försvinna.

I detta innovationsprojekt samarbetar vi med Piteå-TIdningen för att ta fram konceptidéer som bygger på att låta nyheter ta plats i rummet för att skapa ”snackisar”. Idéerna kommer att testas med elever i på Strömbackaskolan i deras offentliga skolmiljöer. I veckan har vi besökt skolan för att prata med lärare och dokumentera lokalerna.

Nu ser vi verkligen fram emot att börja skissa på innovativa idéer.

Samuraj testar ny teknik för storytelling tillsammans med RISE Interactive

Vårt innovationsprojekt hos Norrbottens Museum är inne i en ny spännande fas. Tillsammans med Samuraj Kommunikation har vi tagit fram konceptidéer för nya sätt att uppleva en museiutställning.
– Det känns som ett jättespännande samarbete, säger Christer Engberg, regissör och manusförfattare.

Samuraj är en kommunikationsbyrå som jobbar med marknadskommunikation och strategiskt varumärkesarbete med digital teknik som film, 3D och rörlig media. I sitt arbete tittar de även mycket på ny teknik som VR och AR.
– För oss är storyn alltid viktigast men det öppnas nya möjligheter med tekniken. Vi ser den som ett berättarverktyg, säger Tomas Ek, projektledare hos Samuraj.

När vi på RISE Interactive i Piteå kom i kontakt med Samuraj hade de redan ett projekt på gång med Norrbottens Museum. Tanken var att producera en analog utställning om en specifik historisk händelse och förstärka den med ljud.
Genom samarbetet med DesignIT öppnades möjligheten att även testa visuella verktyg genom AR (artificiell intelligens).
– Vi vill jobba med att dramatisera, beröra och försätta besökaren i en stämning. I det här fallet låter vi historien berätta sig själv i ett rum. Fördelen med AR är att det går att bygga på det dramatiska på ett helt annat sätt, säger Christer Engberg.

Utifrån en historisk berättelse har  två konceptidéer vuxit fram, en linjär berättelse med ljudeffekter  och en icke-linjär berättelse med AR-teknik. Samuraj har skrivit manus medan RISE har jobbat med teknikutvecklingen. I nästa steg  kommer vi att göra en användarstudie där museibesökare får utvärdera modellerna i en utställningsmiljö hos Norrbottens Museum.

Vad får ni ut av att jobba med DesignIT?
– Vi är ett litet kommersiellt företag och ofta har vi massor av idéer när vi jobbar med en kund. Normalt hade vi behövt välja väg eftersom det inte är möjligt att testa alla. Här får vi möjligheten att provtrycka vad som fungerar innan vi chansar och går vidare, utan att det kostar oss en massa pengar. Det är den stora vinsten.

Vilken historisk berättelse det handlar om? Ja, det avslöjar vi till hösten.

INBJUDAN till företag att medverka i våra innovationsprojekt

Vi söker nu fler små- och medelstora företag som vill samarbeta med oss. För närvarande har vi spännande projekt på gång med Luleå kommun, där vi kommer att jobba med ljudupplevelser på en busshållplats, Strömbackaskolan i Piteå där vi ska arbeta med digitala medier i skolan samt Manhemsskolan i Kalix och Trädgårdens äldrecentra i Piteå där fokus är att förhöja och förbättra upplevelser i den fysiska miljön.
Samverkan med oss kan se ut på många olika sätt. Det kan handla om allt från att bli medskapare till att få med sig nya kunskaper om innovation och interaktionsdesign genom att delta i mindre delar av processen.
 
Låter det intressant? Under vecka 34 och 35 finns vi tillgängliga för enskilda informationsträffar i Luleå, Piteå och Skellefteå samt via Skype i övriga regionen. Kontakta oss för tidsbokning eller om du har frågor:
Projektledare Sofia Larsson: sofia.larsson@ri.se

Öppet Hus med teknikstudioinvigning och AI-föreläsning

Igår öppnade vi dörrarna och bjöd in till lunchföreläsning om AI och invigning av vår nya teknikstudio. Det blev en trevlig tillställning med många besökare och flera uppskattade inslag. 

Vi hade besök av vår kollega Åsa Rudström,  forskare vid RISE SICS, som har en gedigen bakgrund inom AI och maskininlärning. Under lunchen föreläste hon om hur artificiell intelligens används idag, med flera exempel från praktisk tillämpning.

Under dagen hade vi även invigning av vår nya teknikstudio. Våra gäster fick testa några av våra prototyper och möjlighet att bl.a. bekanta sig med Microsoft Hololens, hologram, 360-video, rörelseinteraktion och olika typer av spännande ljudteknik som 3D-ljud och riktat ljud i vår ljuddusch.

Ta chansen att testa ny teknik tillsammans med oss!
Genom vår  teknikstudio har företag en unik möjlighet att på ett enkelt sätt testa ny teknik, exempelvis för att hitta tillämpningar i den egna verksamheten. Har du och ditt företag funderingar, till exempel kring ljuddesign eller inom AR/VR-området? För oss är ingen fråga för dum, för liten eller för stor. Hör av dig till oss eller kika förbi så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda och hur vi jobbar.

Ett populärt inslag var demo av Oregano, en applikation som gör det möjligt för besökare att interagera och spela på Orgel Acusticum,  helt utan förkunskaper. Funktionen gör det även möjligt att höra hur orgeln kan låta under konsert. Lösningen är utvecklad av RISE Interactive i samarbete med Studio Acusticum och Luleå tekniska universitet som äger instrumentet.

* Projektet Oregano ligger utanför DesignIT men är ett ett bra exempel på interaktionsdesign och vad ett samarbete med oss kan leda till.

Och så en liten film från dagen:

VARMT TACK TILL ALLA SOM KOM OCH BESÖKTE OSS!