RELEASE: Ljudsätt DIY – en enkel guide för effektiva ljudupplevelser

Under våren och sommaren har vi samverkat med elva företag inom besöksnäringen, som genom DesignIT har fått möjlighet att lära sig mer om ljud och ljuddesign. Två företag – Sikfors Konferens & Fritidsby och Treehotel – har dessutom tagit chansen och installerat prototyper vid sina anläggningar för att testa och utvärdera hållbarhet, användarvänlighet och hur ljud kan påverka besöksupplevelsen.

Här kan du läsa mer om projektet:

Ljudsätt DIY – ett projekt om ljudupplevelser inom besöksnäringen

Nu kan vi äntligen dela med oss av resultatet. Häftet Ljudsätt DIY är en Do It Yourself-manual som mycket enkelt och utförligt beskriver tre olika ljudupplevelsekoncept. Genom guiden sänker vi trösklarna och visar att det varken behöver vara dyrt, komplicerat eller tidskrävande att använda ljudteknik på ett effektivt sätt.

Ljudsätt DIY finns som trycksak och går även att ladda ner som pdf.

Var läsningen intressant och inspirerande? Vill du lära dig mer? Kanske till och med få hjälp med att skräddarsy en egen lösning? Hör av dig till oss!

RISE Interactive bjuder in till en spännande föreläsning vid Luleå Science Park. 

Hösten 2016 introducerade Volvo Cars som första biltillverkare ett system där uppkopplade Volvobilar automatiskt skickar information om halt väglag mellan varandra, via en molnbaserad funktion.

Eva Lahti, Director Driver Assistance, jobbar med säkerhetsfrågor hos Volvo Cars. Nu kommer hon till oss för att berätta vad som hänt sedan dess och vilka möjligheter Volvo ser inför framtiden, när bilar i allt högre grad kommunicerar med andra fordon och med infrastrukturen.

Vi bjuder på lättare lunchförtäring och börjar med mingel från kl. 11:30. Anmäl dig här senast 19/9.

Varmt välkommen!

 

 

RISE och NUITEQ testar innovativt verktyg för Brain Breaks under lektionstid

I samarbete med Sörböleskolan i Skellefteå undersöker RISE Interactive och teknikföretaget NUITEQ möjligheterna att utveckla ett digitalt hjälpmedel som kan främja arbetsklimatet i klassrummet.

Att fokusera på skolarbetet en hel lektion är svårt för många elever. För barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF), t.ex. ADHD, ADD och Asperger, är det ofta extra utmanande.

I ett innovationsprojekt vid högstadiet på Sörböleskolan i Skellefteå står vi inför att testa en prototyp för ett innovativt hjälpmedel som bygger på metoden Brain Breaks.

 

 

Vad är en Brain Break?

Att göra en Brain Break innebär att bryta en stillasittande aktivitet och göra något helt annat under några minuter. Fysisk rörelse ökar blodflödet i hjärnan och stimulerar nybildningen av nervceller i hippocampus, vilket kan förbättra inlärning, minne, koncentrationsförmåga och kreativitet. Studier visar att Brain Breaks har en positiv effekt på elevers prestationer i exempelvis matematik, svenska och engelska. Om aktiviteten dessutom är lustfylld ökar effekten ytterligare.

Hur kan Brain Breaks integreras i skolarbetet?

Många lärare tycker att Brain Breaks är bra, men det saknas kunskaper om hur metoden kan användas i praktiken. Det finns t.ex. många klipp med Brain Breaks på YouTube men anvisningar om hur metoden kan användas och nyttjas för olka målgrupper, exempelvis högstadieelever, saknas.

I projektet undersöker vi hur det är möjligt att implementera Brain Breaks på ett lämpligt sätt under lektioner. Genom workshops med elever och lärare på Sörböleskolan har vi identifierat utmaningar och vad som fungerar bra. Vi har nu börjat skissa på ett digitalt lättmanövrerat Brain Break-verktyg. Prototypen kommer att innehålla olika typer av Brain Breaks, allt från pulshöjande aktiviteter till lugna och mer avslappnande övningar.

Myrto Pitsava från Skellefteföretaget Nuiteq tar del av designprocessen för Brain Breaks-verktyget.

I designprocessen deltar NUITEQ, ett växande Skellefteåföretag som utvecklar pedagogisk mjukvara för pekskärmar/interaktiva multitouchskärmar med kunder över hela världen.

Den spännande fortsättningen kan du följa under hösten.

Ljudsätt DIY – ett projekt om ljudupplevelser inom besöksnäringen

Kartläggningsprojektet Ljudsätt DIY handlar om att skapa effektiva ljudupplevelser med enkla medel. Ett företag som deltar är Sikfors Konferens & Fritidsby, som nu testar en installation i skarpt läge vid sin anläggning.

Som en del av projektet DesignIT driver vi just nu kartläggningsprojektet Ljudsätt DIY (Do It Yourself), tillsammans med företag inom besöksnäringen i Norrbotten.

Under våren har vi genomfört en workshop tillsammans med elva turistföretagare. Utifrån det har vi gjort en behovsinsamling, kopplat till ljud och teknik för ljudupplevelser. De företag som deltar har även möjlighet att låna och testa teknik för att experimentera med ljudupplevelser vid sin anläggning.

Testar teknik i sin kåta

Ett företag som tagit chansen att testa teknik är Sikfors Konferens & Fritidsby. Här finns en kåta i samisk stil för upp till 70 gäster, som bland annat används för konferenser och fester. Kåtan är smått berömd för sin vidsträckta målning av  Piteälven som sträcker ut sig längs väggarna, och med sina 46 meter fanns med i Guinness Rekordbok 1998. En plats som lämpar sig väl för att experimentera med ljud.

Se installationen här:

Under en matta alldeles vid ingången gömmer sig en sensor som startar ljudet av Storforsens brus, redan när någon kliver in. Längre in i kåtan finns ett antal ljudlagda tavlor. När besökaren sveper med handen framför dessa aktiveras ljudeffekter och små berättelser, med nära koppling till naturupplevelser och den unika miljön.

Installationen kommer att testas under några veckor och resultatet ska sedan utvärderas och sammanställas, tillsammans med andra liknande projekt.

Ljudsätt Do It Yourself – det behöver inte vara komplicerat

Att nyttja ljud är ett fantastiskt sätt att överföra information, skapa känslor, framkalla associationer och återge berättelser. Ljud och ljuddesign kan förstärka och lyfta en upplevelse eller verksamhet till helt nya nivåer.

Det kan dock finnas hinder för att komma igång. Farhågor som att det krävs komplicerad och avancerad dyr teknik, att det är tidskrävande och svårt att skapa ett bra innehåll eller att installationen kommer att kräva underhåll och inte blir hållbar över tid. I kartläggningsprojektet Ljudsätt DIY sänker vi trösklarna och visar hur enkelt och roligt det kan vara att skapa effektiva ljudupplevelser, med ljudinstallationer som fungerar i praktiken.

Upplevelselådor skapar glädje och samtalsämnen för äldre

Hur kan ljuddesign användas för att skapa upplevelser och sätta guldkant på vardagen för äldre? Det utforskar vi med en spännande prototyp på Trädgårdens äldrecentra i Piteå.

Hos Trädgårdens äldrecentra betraktas alla vårdtagande som gäster. Målet är att förmedla hotellkänsla i en välkomnande och omhändertagande miljö. Som testbädd i vårt projekt erbjuder äldrecentrat värdefulla möjligheter att testa idéer och koncept i verklig miljö med de som vistas i lokalerna.

Tekniken bakom konstruktionen av upplevelseboarden är Raspberry Pie och Bare Conductive Touch Board.

Konceptet med upplevelselådor har utvecklats successivt utifrån workshops med personal, tidigare forskning och tester av tidiga prototyper. Projektet utgår från hur ny teknik och interaktionsdesign kan användas för att ge stimulans och skapa upplevelser för äldre. Idén är en mobil vägg med ljudlagda objekt och lådor som utgör ett intuitivt gränssnitt för målgruppen och som inte kräver att det finns teknikkunnig personal på plats.

Bilderna och objekten är utvalda för att passa den äldre målgruppen och förhoppningen är att dessa stimulerar till samtalsämnen och skapar glädje. Till en bild av en sommarstuga vid havet hör man vågskvalp och måsar och genom ett tryck på en bild av Lill-Babs hörs de svängiga tonerna av ”Sånt är livet”.  En låda innehåller uttryck på pitemål och en annan en äldre bild från Storgatan i Piteå.

Se här hur det går till:

Upplevelsehotellet Treehotel i Harads får genom deltagande i projektet lära sig mer om hur teknik kan användas för att förstärka upplevelser. Vi har även genomfört en workshop tillsammans med Treehotel under temat ”framtidens hotellrum”.

Treehotel i Harads får genom detta projekt kunskaper om hur teknik kan användas för att förstärka upplevelser.

Prototypen testas under ett antal veckor vid Trädgårdens äldrecentra i Piteå. Till hösten kommer personal från Trädgårdens förskola att få möjlighet att inspireras av prototypen.

Vill du lära dig mer om hur ljud och ljuddesign kan lyfta en upplevelse eller verksamhet till nya nivåer? Kontakta oss så syr vi ihop en rolig kostnadsfri workshop där du och dina arbetskamrater får möjlighet att testa och laborera med enkla tekniker.

RISE testar lösning för tryggare skoltoaletter tillsammans med arkitektbyrå

Många elever går aldrig någonsin på toaletten under skoltid. I projektet Frizon utforskar RISE och arkitektbyrån Nordmark & Nordmark hur miljön i och omkring skoltoaletter kan bli trevligare och tryggare.

Något som ofta kommer fram i skolundersökningar är att toaletterna i skolan upplevs som ofräscha, men också väldigt otrygga. I vissa fall uppger så mycket som sju av tio elever att de vägrar att gå på toaletten i skolan. Det kan leda till problem, både på kort och lång sikt.

Skadligt för koncentration och hälsa

Problemet är väl förankrat hos uroterapeuter, läkare och skolsköterskor, som med jämna mellanrum slår larm. Att hålla sig hela skoldagen påverkar dels koncentrationen och kan dessutom vara riktigt skadligt för hälsan. Till exempel bör blåsan tömmas var tredje-fjärde timme, annars ökar risken att drabbas av medicinska problem som urinvägsinfektioner, blåsproblem och inkontinens.

Hur kan vi göra för att få fler elever att besöka toaletten under skoltid?

Hur kan vi få fler att vilja och våga gå på toaletten?

Innovationsprojektet Frizon slår ett slag för trevligare och tryggare skoltoaletter. Under fem veckor får eleverna testa och utvärdera en prototyp bestående av sensorstyrt ljud och sensorstyrda doftupplevelser i kombination med visuella element, i och utanför två skoltoaletter.
Forskning visar att naturen har positiva effekter på oss människor, både emotionellt, kognitivt och fysiskt. Väggmotiv, ljud och doft är därför hämtade från skog och vatten. Tanken är att skapa en trevlig och trygg frizon där man inte känner sig utpekad och iakttagen.

För att hitta en doft som gav associationer till naturen, och som var lämplig i den specifika miljön, samarbetade vi med designern Maria Juhlin, Formidabel // Senses Labs och doftkommunikatören Lars Holmgren, Nose som bland annat utforskar hur upplevelser kan skapas med hjälp av dofter.

Maskerande ljud i trapphus, utanför toaletter:

Ljud för välmående, inne i toaletter:

I projektet har Nordmark & Nordmark arkitekter AB bidragit till modellen, genom sina specialistkunskaper inom arkitektur. De får här unika möjligheter att lära sig mer om hur de kan arbeta med användartester på tidiga idéer och hur ljuddesign kan förstärka upplevelser i offentlig miljö.

Vår testbädd Manhemsskolan i Kalix gör det möjligt att testa lösningar i verklig miljö tillsammans med eleverna själva, vilka även bidrar med viktig feedback.

Efter testperioden kommer resultatet att utvärderas och sammanställas.

RISE och DesignIT deltar vid Vitalis – Nordens ledande eHälsomöte

Vitalis är Nordens största mötesplats för framtidens vård och omsorg. I år finns RISE på plats för att presentera koncept som utvecklats inom DesignIT. 

Konferensen och mässan Vitalis äger rum vid Svenska Mässan i Göteborg den 21-23 maj. Här möts omkring 5 000 deltagare från kommuner, regioner, myndigheter, företag och akademi för att dela med sig och diskutera framtidens utmaningar inom vård och omsorg.

Johan Fagerlönn, Senior researcher, RISE

Vid årets eHälsomöte kommer Johan Fagerlönn från RISE Interactive i Piteå att presentera delar ur projektet DesignIT, där vi bland annat jobbar utifrån frågeställningar om hur det är möjligt att arbeta med ljud för att skapa attraktivare miljöer som främjar välbefinnande och hälsa.

Johan kommer att dela med sig av konkreta exempel på hur ljuddesign och teknologi kan nyttjas på ett medvetet sätt för att förhöja användarupplevelsen i olika miljöer. Till exempel driver RISE i samarbete med arkitektbyrån Nordmark & Nordmark ett projekt vid Manhemsskolan i Kalix, där ljud och ljuddesign nyttjas för att förbättra upplevelsen i och kring skoltoaletter. I ett annat projekt, vid Trädgårdens äldrecentra i Piteå och i samarbete med upplevelsehotellet Treehotel, utvecklas en prototyp där ljudupplevelser används för att bidra till mer stimulerande fysiska miljöer.

Johan Fagerlönn håller sin presentation onsdagen den 22 maj kl. 11:00.

Foto: Svenska Mässan

 

 

 

RISE och DesignIT bjöd in till öppet hus

Idag öppnade vi dörrarna till vår verksamhet och DesignIT. Eventet var en del av Mitt Europa, som lyfter fram de EU-finansierade projekt som är på gång i Piteå och regionen. 

Ett tjugotal nyfikna tittade in hos oss för att prata innovation, design och användarupplevelser över en lunchmacka. Ett uppskattat inslag var även att testa ny teknik och ta del av de många prototyper som vi utvecklat tillsammans med företag. En riktigt trevlig dag helt enkelt.

Stort tack till alla som kikade förbi. 

Bildspel från dagen:

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi samarbetar med företag? Hör av dig eller kom förbi oss i Hus 4 på universitetsområdet, i huset med Spiran på andra våningen. 

 

Välkommen till ÖPPET HUS den 10 maj

Tillsammans med EU skapar vi nya möjligheter till utveckling i vår region.

I samband med eventet Mitt Europa bjuder RISE Interactive och DesignIT in till ÖPPET HUS fredagen den 10 maj mellan kl. 11:00-13:00.

Vi berättar om vår verksamhet och ger konkreta exempel på hur vi samarbetar med företag. Dessutom får du unika möjligheter att testa ny teknik och ta del av en rad intressanta prototyper och demos som har utvecklats inom DesignIT och andra projekt.

Eventet är kostnadsfritt och vi bjuder på en lunchmacka.
Sista anmälningsdag är måndagen den 6 maj.

ANMÄL DIG HÄR

VARMT VÄLKOMMEN!

Missa inte vårt seminarium med Carl Heath den 30/10

Vår kollega Carl Heath kommer till Luleå för att hålla en föreläsning inom ramen för skola och digitalisering. Vi bjuder nu in företag, personer som jobbar inom skolan och alla andra som är intresserade av innovation till en riktigt spännande förmiddag. 

NÄR? Onsdagen den 30 oktober (förmiddag, exakta tider meddelas senare)
PLATS? Luleå (lokal meddelas senare)

Carl Heath kommer till oss för att berätta och ge exempel på hur RISE jobbar med innovation kopplat till skolans utmaningar och digitaliseringen av samhället. Förutom en inspirerande föreläsning kommer vi att bjuda på mingel och visa flera konkreta exempel på hur vi samarbetar med företag för att utveckla innovativa lösningar för skola och utbildning.

Inom skolvärlden är Carl Heath ett välkänt namn och en mycket uppskattad föreläsare och inspiratör. Han är utbildningsdirektör hos RISE, Research Institutes of Sweden, och dessutom av regeringen utsedd till särskild utredare för att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet.
Carl är verksam i gränslandet mellan digitalisering, samhällsfrågor, lärande och interaktionsdesign. I över ett decennium har han arbetat med frågor kopplade till digitaliseringen av samhället, ofta med fokus på utbildningsområdet. Han finns också i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap, samt i poddar som Spaningen, Digitalsamtal och Uppkopplad i P1.

Missa inte detta inspirerande event. Detaljerad information kommer längre fram men ANMÄL DIG HÄR redan nu.

Eventet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.